Re: verify

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-08 12:36:51

ons 2003-01-08 klockan 12.09 skrev Per Tunedal:
> I krypteringssammanhang kontrolleras ofta signaturerna på nycklar, dokument
> och e-post för att man ska veta att tex. dokumentet verkligen kommer från
> rätt person och inte är förvanskat.
> 
> På engelska heter detta alltid "verify" ibland med ett tillägg som
> beskriver vad som kontrolleras. Oftast står emellertid ordet ensamt!
> 
> "Verify" ter sig gåtfullt speciellt när ordet står utan tillägg.

Varför tycker du det? Ordet används exakt likadant på svenska som på
engelska, och i synnerhet i krypteringssammanhang. Behåll du
"verifiera".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.