Re: verify

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-08 13:54:11

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 12:36 2003-01-08 +0100, you wrote:
 >ons 2003-01-08 klockan 12.09 skrev Per Tunedal:
 >> I krypteringssammanhang kontrolleras ofta signaturerna på nycklar, dokument
 >> och e-post för att man ska veta att tex. dokumentet verkligen kommer från
 >> rätt person och inte är förvanskat.
 >>
 >> På engelska heter detta alltid "verify" ibland med ett tillägg som
 >> beskriver vad som kontrolleras. Oftast står emellertid ordet ensamt!
 >>
 >> "Verify" ter sig gåtfullt speciellt när ordet står utan tillägg.
 >
 >Varför tycker du det? Ordet används exakt likadant på svenska som på
 >engelska, och i synnerhet i krypteringssammanhang. Behåll du
 >"verifiera".
 >
 >
 >Christian

Nja, förstahands översättningen av "verify" brukar vara "kontrollera". Och 
i åtskilliga beskrivningar av digitala/elektroniska signaturer kallar man 
åtgärden för att "kontrollera en signatur".

"Kontrollera signatur" är min favorit. Jag tror inte det gör något att man 
klipper kopplingen till originalet, eftersom man vinner åtskilligt i 
tydlighet. Man kan ju alltid berätta i dokumentationen att det heter 
"verify" på originalspråket ;-)

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.909

iD8DBQE+HB+DV+WjFXkFqqkRAugDAJ0c9KBZqtYdbHFT971BKHxol7OACQCeIzIX
BARUidFHfLgeADmQiy/08KI=
=xhSJ
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.