Re: public private var: Re: GPGrelay andra försöket (del 2)

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-08 12:00:59

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 21:02 2003-01-06 +0100, you wrote:
 >mån 2003-01-06 klockan 19.49 skrev Per Tunedal:
 >>  >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:560
 >>  >> msgid "Sign with this Secret Key"
 >>  >> msgstr "Signera med denna Hemliga (privata) nyckel"
 >>
 >>   >privat nämns inte
 >>
 >> Jag gör ett försök att hålla användaren informerad om att i
 >> krypteringssammanhang används omväxlande private och secret för den
hemliga
 >> nyckeln.  Det kan annars vara svårt att förstå andra texter på svenska
 >> eller engelska som använder den andra varianten. ("Private" och
"public" är
 >> för övrigt lite förvirrande eftersom de verkar ganska lika ...)
 >
 >Men samma problem finns ju i originalet? Både "public" och "private"
 >används ju om vartannat. Så det här är ju inget problem som härstammar
 >från översättningen.
 >
 >Håll dig till översättandet när du översätter, är mitt råd. Språklig
 >eller teknisk allmänbildning av användaren är något som ska göras i
 >originalet och dess dokumentation.
 >
 >
 >Christian

Jag har funderat en hel del på detta. Du har naturligtvis rätt! Men ändå ...

Motsatsen till "hemlig" är ju "offentlig", inte publik.

Motsatsen till "publik" är privat dvs. inte ägd av tex. staten. Inte "hemlig"!

Det blir idiotiskt att översätta till paret "publik" - "hemlig".

Alltså kan jag välja mellan:

"offentlig" - "hemlig"

och

"publik" - "privat"

I så fall föredrar jag det första alternativet! Det beskriver tydligast vad
det handlar om.

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.9095

iD8DBQE+HAcUV+WjFXkFqqkRAndXAJ0USCcGHwRWGh6WYuwpk7mP0Wwi1QCg/4HH
HyS++vr0ydsbDunMMLLb4UY=
=uV7D
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.