Re: public private var: Re: GPGrelay andra försöket (del 2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-08 12:35:01

ons 2003-01-08 klockan 12.00 skrev Per Tunedal:
>  >Håll dig till översättandet när du översätter, är mitt råd. Språklig
>  >eller teknisk allmänbildning av användaren är något som ska göras i
>  >originalet och dess dokumentation.
> 
> Jag har funderat en hel del på detta. Du har naturligtvis rätt! Men ändå ...
> 
> Motsatsen till "hemlig" är ju "offentlig", inte publik.
> 
> Motsatsen till "publik" är privat dvs. inte ägd av tex. staten. Inte "hemlig"!
> 
> Det blir idiotiskt att översätta till paret "publik" - "hemlig".
> 
> Alltså kan jag välja mellan:
> 
> "offentlig" - "hemlig"
> 
> och
> 
> "publik" - "privat"

Bingo!


> I så fall föredrar jag det första alternativet! Det beskriver tydligast vad
> det handlar om.

Men anledningen till att hela det här kom upp var ju att den överlägset
mest etablerade terminologin *är* publik/privat. Sett ur den synvinkeln
är det att göra användaren en otjänst att försöka översätta det med
något annat, oavsett hur "bra" eller "dålig" man personligen kan tycka
den terminologin är.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.