verify

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-08 12:09:55

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

I krypteringssammanhang kontrolleras ofta signaturerna på nycklar, dokument
och e-post för att man ska veta att tex. dokumentet verkligen kommer från
rätt person och inte är förvanskat.

På engelska heter detta alltid "verify" ibland med ett tillägg som
beskriver vad som kontrolleras. Oftast står emellertid ordet ensamt!

"Verify" ter sig gåtfullt speciellt när ordet står utan tillägg. Jag har
prövat att översätta det med "kontrollera signatur", vilket är mer
klargörande. Nackdelen är att kopplingen till det engelska originalet blir
oklarare än med "verifiera". En hybrid är förstås också möjlig: "verifiera
signatur", men det låter lite väl högtidligt för min smak.

Jag ser att jag tom. använt "kontrollera (verifiera) signatur" på en del
ställen!

Åsikter?

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.9095

iD8DBQE+HAcVV+WjFXkFqqkRAvSXAKCU+zD7sXd47LCLZ2uDo59I63S0kwCg35AV
XUB2JFjajsVbEF3NKmht8TQ=
=0GyJ
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.