Re: public private var: Re: GPGrelay andra försöket (del 2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-06 21:02:19

mån 2003-01-06 klockan 19.49 skrev Per Tunedal:
>  >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:560
>  >> msgid "Sign with this Secret Key"
>  >> msgstr "Signera med denna Hemliga (privata) nyckel"
> 
>   >privat nämns inte
> 
> Jag gör ett försök att hålla användaren informerad om att i 
> krypteringssammanhang används omväxlande private och secret för den hemliga 
> nyckeln.  Det kan annars vara svårt att förstå andra texter på svenska 
> eller engelska som använder den andra varianten. ("Private" och "public" är 
> för övrigt lite förvirrande eftersom de verkar ganska lika ...)

Men samma problem finns ju i originalet? Både "public" och "private"
används ju om vartannat. Så det här är ju inget problem som härstammar
från översättningen.

Håll dig till översättandet när du översätter, är mitt råd. Språklig
eller teknisk allmänbildning av användaren är något som ska göras i
originalet och dess dokumentation.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.