Re: Relay var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-07 14:18:44

tis 2003-01-07 klockan 08.28 skrev Per Tunedal:
> >> >> Jag tycker inte att vidaresänd eller vidarebefordra fungerar som
> >> >> substantiv. Förslag???
> >> >
> >> >Det är ju ändå inte substantivformen som används här, du använder det
> >> >som verb i exemplet. Och då fungerar "vidarebefordra" eller "vidaresänd"
> >> >betydligt bättre. Dessa ord används verkligen i e-postprogramvara, medan
> >> >jag aldrig förr hört talas om "reläa" i dessa sammanhang.
> >>
> >> För att använda programmet måste man sätta upp ett antal trådar med
> >> "reläer" som anger att en lokalport "reläar" till en fjärradress via en
> >> fjärrport.
> >>
> >> Allt blir obegripligt om man inte har ett användbart substantiv! Men
> >> reläerna kallas ibland för servrar (vilket de är enligt tex ZoneAlarm)!
> >> Fliken i programmet för dessa inställningar heter "Servers". När man 
> skapar
> >> ett relä har sidan rubriken "Relay".
> >
> >Du har ju ett substantiv - relä. Men vad jag menar är att du inte
> >nödvändigtvis behöver göra verb av det också.
> 
> I Bonniers svenska ordbok står det:
> "Reläa = (åter)sänd från relästation"

Jag är medveten om att det finns. Vad jag menar är att man inte behöver
använda det bara för att det finns, om det finns mer etablerade uttryck.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.