Re: Relay var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-07 08:28:45

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 23:33 2003-01-06 +0100, you wrote:
 >mån 2003-01-06 klockan 22.27 skrev Per Tunedal:
 >> >> >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:112
 >> >> > >msgid "Relay mail\n"
 >> >> >>msgstr "Reläa (vidaresänd) e-post\n"
 >> >>
 >> >> >Använd hellre "vidaresänd" eller "vidarebefordra" istället för
 >> "reläa"
 >> >>
 >> >> "Relay" är ett centralt begrepp i detta program. Själva programmet 
är ett
 >> >> relä eller vad det bör översättas som. Proxy!?
 >> >>
 >> >> Jag tycker inte att vidaresänd eller vidarebefordra fungerar som
 >> >> substantiv. Förslag???
 >> >
 >> >Det är ju ändå inte substantivformen som används här, du använder det
 >> >som verb i exemplet. Och då fungerar "vidarebefordra" eller "vidaresänd"
 >> >betydligt bättre. Dessa ord används verkligen i e-postprogramvara, medan
 >> >jag aldrig förr hört talas om "reläa" i dessa sammanhang.
 >>
 >> För att använda programmet måste man sätta upp ett antal trådar med
 >> "reläer" som anger att en lokalport "reläar" till en fjärradress via en
 >> fjärrport.
 >>
 >> Allt blir obegripligt om man inte har ett användbart substantiv! Men
 >> reläerna kallas ibland för servrar (vilket de är enligt tex ZoneAlarm)!
 >> Fliken i programmet för dessa inställningar heter "Servers". När man 
skapar
 >> ett relä har sidan rubriken "Relay".
 >
 >Du har ju ett substantiv - relä. Men vad jag menar är att du inte
 >nödvändigtvis behöver göra verb av det också.
 >
 >
 >Christian

I Bonniers svenska ordbok står det:
"Reläa = (åter)sänd från relästation"

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.908

iD8DBQE+GoWlV+WjFXkFqqkRAtc7AKDSNASn5SwBcAXidpwFpDVwyi0yAgCfejYP
VrHcBxvnBxJ7rgfDpkHUPXU=
=92Yy
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.