Re: Gimp plugins, resten!

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-07 12:23:30

Janne Morén writes:
> On Mon, 2003-01-06 at 23:29, Christian Rose wrote:

> > Du
> > hittar detta och andra fler häftiga tecken som du kan få fram på
> > http://std.dkuug.dk/keld/xkb_latin1.html.

> Kanske ha som länk på översättningssidorna?


Ja, det kan väl inte skada.  Jag skall skriva dit en liten referens.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.