Re: Relay var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-07 14:29:34

tis 2003-01-07 klockan 08.44 skrev Per Tunedal:
>  >> Att reläa någonting kan man väl säga. Att ha ett relä, å andra sidan,
>  >> betyder att man har en liten elektromekanisk kontakt, vilket nog inte
>  >> riktigt är vad du tänkt dig.
>  >
>  >Mmm, att kalla det "reläserver" är nog bättre i det avseendet.
> 
> Alltså:
> verbet "reläa" är OK
> men vidarebefordra, vidaresända, sända vidare, skicka vidare är mer lättsmält
> 
> Substantivet "relä" betyder vanligtvis en mekaniska kontakt (till/från).
> 
> Då skulle det alltså kunna bli antingen tex:
> Under fliken "Servrar" med en lista på trådar (!) väljer man att ändra en 
> reläserver på en sida med rubriken "reläserver". Där anger man att 
> reläservern ska "reläa" från en lokal port till en extern adress på en 
> fjärrport.
> 
> eller tex:
> Under fliken "Servrar" med en lista på trådar (!) väljer man att ändra en 
> reläserver på en sida med rubriken "reläserver". Där anger man att 
> reläservern ska "vidarebefordra" från en lokal port till en extern adress 
> på en fjärrport.
> 
> 1) Varför kan man inte säga att anordningen som "reläar" är ett "relä"?

För att det, som Janne påpekar, vanligtvis betyder en mekanisk kontakt.
Att kalla det "reläserver" är en klar förbättring.


> 2) Vidarebefordra är onekligen mycket mer lättsmält än "reläa", men 
> kopplingen till anordningen dvs. "reläet" eller "reläservern" försvinner.

Måste den kopplingen finnas? Om det visas på samma sida som "Reläserver"
är nog kopplingen ganska klar. En reläserver vidarebefordrar. Inte
nödvändigtvis knepigare än att en buss (fordonstypen) inte bussar, utan
bussar kör. Så skulle du ha en flik med "Bussar" förstår nog användaren
instruktionen "Kör till denna hållplats" på samma flik. Ganska naturligt
om man förstår sammanhanget (buss), och även ganska förståeligt även om
man inte vet vad en buss är; man kan sluta sig till att det åtminstone
är troligt att det är någon slags fordon. "Bussa till hållplats" hade
användaren inte haft mycket hjälp av, dels för att "köra" är vanligare
terminologi, och dels för att vet han eller hon inte redan vad "buss" är
vet han eller hon nog inte vad "bussa" är heller.


> 3) Det skulle väl vara för radikalt att kalla anordningen för 
> "vidarebefordrare" edy! Då skulle också kopplingen till programmets namn 
> (GPGrelay) försvinna ...

Ingen har föreslagit det.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.