Re: PO-diff var: Re: GnuPG första ofullständiga försöket

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-06 20:31:23

Christian Rose writes:
> Helst inte. Vill inte gärna granska om allt från början vid varje
> revision. Finns bättre sätt att spendera tiden än att alltid göra om
> allt arbete från början. :)

Instämmer.  Dessutom, i just det här fallet skulle det vara intressant
att se vilka ändringar du har gjort, eftersom du reviderat så många.
Alltså vad det stod innan, och vad det står nu.  Och då behöver vi
skillnadsfilen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.