locales var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-06 20:29:35

Per Tunedal writes:
> ??? Var vänlig förklara? Vad tusan är lokaler? Som gammal 
> fastighetsexploatör får jag konstiga associationer ...

"Lokal" kan även betyda "plats"/"område", och det är vad det engelska
ordet "locale" betyder.  Man kan t.ex. tala om "fågellokal" eller
"växtlokal".  I det här fallet är det språkområden det handlar om, och
då översätter vi "locale" med just "lokal".  Jag använder t.ex. sv_SE
som lokal, och det är f.ö. den lokal du översätter för! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.