Re: PO-diff var: Re: GnuPG första ofullständiga försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-06 20:26:43

mån 2003-01-06 klockan 19.27 skrev Per Tunedal:
>  >> Skickar första mycket ofullständiga försöket på GnuPG. Det är div fel som
>  >> gör att filen inte går att förvandla till mo-fil.
>  >
>  >Men du kanske ändå kan åstadkomma en po-diff, så att vi som tittat på
>  >detta tidigare slipper gå igenom allt från början?
> 
> Tyvärr vet jag ej vad en PO-diff är och vet inte hur jag kan åstadkomma en 
> sådan.

Står om det och finns att hämta från http://www.uddeborg.pp.se/sv/
(närmare betsämt http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-4.html).


> Går det inte bra för er att titta på po-filen??

Helst inte. Vill inte gärna granska om allt från början vid varje
revision. Finns bättre sätt att spendera tiden än att alltid göra om
allt arbete från början. :)
En kombination av både en podiff och hela po-filen som alternativ brukar
fungera bäst vid granskning.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.