Re: Relay var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-06 20:34:41

mån 2003-01-06 klockan 20.00 skrev Per Tunedal:
>  >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:112
>  > >msgid "Relay mail\n"
>  >>msgstr "Reläa (vidaresänd) e-post\n"
> 
>  >Använd hellre "vidaresänd" eller "vidarebefordra" istället för "reläa"
> 
> "Relay" är ett centralt begrepp i detta program. Själva programmet är ett 
> relä eller vad det bör översättas som. Proxy!?
> 
> Jag tycker inte att vidaresänd eller vidarebefordra fungerar som 
> substantiv. Förslag???

Det är ju ändå inte substantivformen som används här, du använder det
som verb i exemplet. Och då fungerar "vidarebefordra" eller "vidaresänd"
betydligt bättre. Dessa ord används verkligen i e-postprogramvara, medan
jag aldrig förr hört talas om "reläa" i dessa sammanhang.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.