Gimp plugins - nytt försök

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-16 15:15:40

Janne Morén writes:
> #. Add extra menu items for Inverted Gradient
> #: plug-ins/common/sample_colorize.c:1454
> msgid "** From INVERSE GRADIENT **"
> msgstr "** Från INVERSE GRADIENT **"

Är det ett namn, eller varför skriver du inte "INVERS" eller "OMVÄND"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.