Re: Gimp plugins - nytt försök

Författare: Jan Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-12-16 16:06:12

On Mon, 16 Dec 2002 15:15:40 +0100
"Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.pp.se> wrote:

> Janne Morén writes:
> > #. Add extra menu items for Inverted Gradient
> > #: plug-ins/common/sample_colorize.c:1454
> > msgid "** From INVERSE GRADIENT **"
> > msgstr "** Från INVERSE GRADIENT **"
> 
> Är det ett namn, eller varför skriver du inte "INVERS" eller "OMVÄND"?

För att det är en total miss från min sida :) Ska stå INVERS så klart.
 


-- 
Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.