Re: Genus för ID

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-12-16 14:02:12

 > Jag såg just en löpsedelsannons på tunnelbanan:
 > "Mitt ex blev Psycho"
 > 
 > ex syftar tydligen på ex-man eller ex-make, så enligt mitt gammaldags (?) 
 > sätt att se borde det heta "min ex".
 > 
 > Kanske har språket förändrats? Man behöver inte längre veta huvudordet 
 > eller vad en förkortning står för, utan genus avgörs istället av
 > förkortningen?
 > ett X?

Det är just detta jag hävdar när jag vill ha ID i neutrum. Genus styrs av
språkörat; det går helt enkelt inte längre att formulera regler för vilka ord
som har vilket genus.

Det är likadant i franska: det går inte att formalisera vad som är maskulint
("le") och vad som är feminint ("la"), man kan bara konstatera att de flesta
ord som slutar på -e är maskulina (!).

 > Det liknar engelskan: a key > an RSA-key

Men nu föll du i fällan! Genus finns inte i engelskan; "an" är en mutation av
"a" och används för att undvika vokalmöte, och "R" har ett vokalljud i början
(jfr. t.ex. "M"). Detta har inget med genus att göra.

Jämför knife - knives, också en mutation (jo, den lingvistiska termen är just
mutation). Engelskan har några sådana mutationer i mitten av vissa ord.

Kuriosa: i walesiskan finns alla uttalsmutationer även reflekterade i
skriftspråk, oavsett var i ordet de förekommer. T.ex. så blir "y" ("i",
uttalas "öh" ungefär) plus "Caerdydd" (Cardiff) tillsammans "yng Nghaerdydd".
De gillar tydligen inte "öh" plus "k"...

/tg

PS. Nä, fråga inte hur man uttalar det, du vill inte veta :)
PPS. Ursäkta utsvävningen, jag har väl julkänslor...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.