Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-13 10:41:19

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 20:56 2002-12-12 +0100, you wrote:
 >Tomas Gradin:
 >
 >> 3. Jag är inte säker på att standard är den optimala översättningen av
 >> "default" i detta sammanhang.
 >
 >Jag skulle rekommendera "Inget förvald nyckel-id hittades."
 >
 >(Och i frågan neutrum eller inte så är det nog för att man bokstaverar
 >som jag vill ha "ett id", på samma sätt som "ett I" och "ett D").
 >

 >Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Bättre: Ingen förvald nyckel hittades. ID inte angivet.

Det är nyckeln som åsyftas. Upplysningen om ID är sekundär.

Då får du neutrum också! Även om reale vore mer korrekt.

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+bD8V+WjFXkFqqkRAlNqAKDup6TfKQUSkmxPNXJba/EomxC6DACdFCFn
fzV2KnqYAMgE06wSfwhhhww=
=iPsK
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.