Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-12 18:20:17

tis 2002-12-10 klockan 10.26 skrev Per Tunedal:
> Jag har reviderat översättningen av insticksprogrammet till Outlook 
> Express. Filerna bifogas.

Vad jobbigt med dubbla radbrytningar i filerna. Men jag bara klagar :)> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:54 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:421 
> 
> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:487 
> 
> msgid "Bad passphrase" 
> 
> msgstr "Fel lösenordsmening" 

Jag vidhåller att "lösenfras" funkar. :)


> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:53 
> 
> msgid "Bad signature" 
> 
> msgstr "FELAKTIG signatur" 

"Felaktig" kanske?


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:40 
> 
> msgid "Could not access registry" 
> 
> msgstr "Ingen åtkomst till registret" 

Alternativt "Kunde inte komma åt registret"


> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:531 
> 
> msgid "GPG Plug-in" 
> 
> msgstr "GPG Insticksprogram" 

Särskrivning va?

"Plugin" översätter vi ofta som "insticksmodul" såvida det inte rör sig
om något som verkligen även är ett självständigt program. Så
"GPG-insticksmodul" eller "GPG-insticksprogram" beroende på hur det ser
ut med detta.


> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:537 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:543 
> 
> msgid "GPG Plug-in Decrypt" 
> 
> msgstr "GPG Insticksprogram Dekryptera" 

:-)
Det här låter aningen krystat och svårförståeligt. "GPG-insticksmodul
för dekryptering" kanske, om det är det det handlar om.


> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:361 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:367 
> 
> msgid "GPG Plug-in Encrypt" 
> 
> msgstr "GPG Insticksprogram Kryptera" 

Motsvarande. "GPG-insticksmodul för kryptering"


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:58 c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:98 
> 
> msgid "GPG Plug-in Error" 
> 
> msgstr "GPG Insticksprogram FEL" 

"Fel i GPG-insticksmodul"?


> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:400 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:408 
> 
> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:415 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:426 
> 
> msgid "GPG Plug-in Sign" 
> 
> msgstr "GPG Insticksprogram Signera" 

"GPG-insticksmodul för signering"?


> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:451 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:475 
> 
> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:481 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:492 
> 
> msgid "GPG Plug-in Sign & Encrypt" 
> 
> msgstr "GPG Insticksprogram Signera & Kryptera" 

"GPG-insticksmodul för signering och kryptering"?


> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:547 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:567 
> 
> msgid "GPG Plug-in Verify" 
> 
> msgstr "GPG Insticksprogram Kontrollera signatur" 

"GPG-insticksmodul för signaturkontroll"?


> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:52 
> 
> msgid "Invalid Engine" 
> 
> msgstr "Ogiltig Motor" 

Litet M tycker jag.


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgViewer.c:46 
> 
> msgid "Message Viewer" 
> 
> msgstr "Visare för meddelanden" 

Jag tycker man kan skriva "meddelandevisare", det är inte så långt.


> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:407 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:450 
> 
> msgid "No default Key ID was found!" 
> 
> msgstr "Ingen standard nyckel-ID hittades!" 

Jag tycker inte att man kan använda "standard" som adjektiv så här, och
vill minnas att vi hade en diskussion där vi utredde det grundligt någon
gång för länge sedan.

Jag föreslår "Inget standardnyckel-ID hittades!"


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:38 
> 
> msgid "No mail message" 
> 
> msgstr "Inget e-postbrev" 

Alternativt "... e-postmeddelande"


> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:49 
> 
> msgid "No secret key available" 
> 
> msgstr "Det finns ingen hemlig nyckel" 

Alternativt "Ingen hemlig nyckel tillgänglig"


> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:40 
> 
> msgid "Not implemented" 
> 
> msgstr "Ej införd" 

"Inte implementerat" kan man väl säga?


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:36 
> 
> msgid "Operation was successfull" 
> 
> msgstr "Uppdraget lyckades" 

"Åtgärden lyckades"? "Uppdrag" tycker jag låter felplacerat och bättre
lämpat som en översättning av "mission".


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEPassphraseCBDlg.c:46 
> 
> msgid "Please enter your passphrase" 
> 
> msgstr "Skriv din lösenordsmening" 

"Type" brukar jag översätta med "skriv in", medan jag översätter "enter"
i denna betydelse med "ange". Tycker det låter mindre mekaniskt. :)


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:66 
> 
> #, c-format 
> 
> msgid "" 
> 
> "Signature made %s using key ID %08X\r\n" 
> 
> "%s from \"%s\"\r\n" 
> 
> msgstr "" 
> 
> "Signerad %s med nyckel ID %08X\r\n" 
> 
> "%s från \"%s\"\r\n" 

Vad blir första %s här? Det ser konstigt ut.
"nyckel-ID" vill jag ha till ett sammanskrivet ord.


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:157 
> 
> #, c-format 
> 
> msgid "" 
> 
> "Signature using key ID 0x%08X\r\n" 
> 
> "%s from \"%s\"\r\n" 
> 
> msgstr "" 
> 
> "Signatur gjord med nyckel ID 0x%08X\r\n" 
> 
> "%s from \"%s\"\r\n" 

from->från?


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEGpg.c:445 
> 
> msgid "The signature could not be checked due to a missing key." 
> 
> msgstr "Signaturen kunde ej kontrolleras eftersom nyckeln saknas" 

Jag brukar föredra "inte" framför "ej", och du har också använt "inte"
på andra ställen.


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEGpg.c:448 
> 
> msgid "This is not a valid openpgp signature!" 
> 
> msgstr "Detta är inte en giltig openpgp-signature!" 

"signatur" ska vara utan e.


> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:61 c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:150 
> 
> msgid "User ID not found" 
> 
> msgstr "Användar-ID hittades ej" 

Samma sak om "ej"/"inte" som tidigare.


Hittade inte mer att anmärka på. Bra översatt!

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.