Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-13 11:01:51

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 22:57 2002-12-12 +0100, you wrote:
 >tor 2002-12-12 klockan 22.14 skrev Per Tunedal:
 >> >> > > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:407 =
 >> >> > > c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:450=20
 >> >> > > msgid "No default Key ID was found!"=20
 >> >> > > msgstr "Ingen standard nyckel-ID hittades!"=20
 >> >> >
 >> >> >Njae...
 >> >> >
 >> >> >1. ID är neutrum. Ett ID, inte en ID.
 >> >>
 >> >> ID är en förkortning av identitet. En identitet!
 >> >
 >> >Oftast används det som en kortare form av "ID-nummer". Så också här, om
 >> >jag förstår meddelandet rätt. "Identitet" är ju något abstrakt som man
 >> >knappast enkelt kan hitta, medan däremot ett ID-nummer är något konkret
 >> >som enkelt kan hittas. Därav "ett ID".
 >>
 >> Tja. Ungefär likadant kan man resonera om ID-kort.
 >
 >Precis, det heter ju "ett id-kort". Genus kommer av huvudordet.
 >

Ja, men här förs resonemanget på ID utan huvudord. Huvudordet är knappast 
ens tänkt.
 >
 >> Men jag tycker det känns
 >> fel. Egentligen syftar meddelandet på nyckeln.
 >
 >Då bör meddelandet skrivas om. Så som det är nu är det ganska
 >förvillande, tycker jag, om vad som avses.

Instämmer. Se mitt förslag i tidigare svar.

 >
 >
 >> >> > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:40=20
 >> >> > > msgid "Not implemented"=20
 >> >> > > msgstr "Ej inf=F6rd"=20
 >> >> >
 >> >> >Hmm, hur motiverar du det i stället för implementera? Är genus 
korrekt?
 >> >>
 >> >> Implementerad låter lite krystad för folk som inte är programmerare.
 >> >
 >> >Jag tvivlar ganska mycket på att "ej införd" är klarare...
 >>
 >> Har du något annat förslag på något mera vardagligt alternativ till
 >> "implementerad"?
 >
 >Nä, jag tycker det fungerar bra. Jag tror också att detta meddelande
 >dels inte är särskilt vanligt förekommande (förhoppningsvis :-) och dels
 >också av en temporär karaktär, och dels så måste nog användaren förstå
 >så pass mycket om programutveckling i vilket fall som helst för att
 >förstå vad meddelandet avser och har för funktion att det nog är ganska
 >osannolikt att denne användare inte känner till begreppet implementera.
 >
 >
 >Christian

Håller inte med.

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+bD/V+WjFXkFqqkRApIcAKDEjP80OkAi0CkefZo4h+KRABthCACgzwMK
4xnd7SzIIkeCOtb3Mpfr1I8=
=SzWe
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.