X-Keep-Alive

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 10:58:33

> Hur översätter jag följande alternativruta i inställningarna för 
> GPGgrelay:  "X-keep-alive for client every xxx" ? Andreas, programmeraren, 
> förklarar vad X-Keep-Alive är så här:

X-keep-alive är uppenbarligen en ordagrann text, så den tycker jag
inte skall översättas.  Resten är väl ganska rättframt, t.ex.

    X-keep-alive till klienten var xxx

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.