Re: Pipe var:Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 10:56:52

Per Tunedal writes:
> ... jag [...] inte är så bevandrad i vad det 
> innebär rent tekniskt.

Man kopplar helt enkelt ihop utmatningen från ett program med
inmatningen till ett annat program.  Passar med en tidig Unixidé att
tillhandahålla små verktyg som utför en enkel operation var.  För att
utföra en komplex operation kopplar man ihop många små verktyg med
varandra, stoppar in det man vill bearbeta i ena ändan och får ut
resultatet i andra ändan.

Om det sedan är en ledning eller ett rör man använder för att skicka
data mellan programmen i, tja ... :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.