Re: Urklipp var:Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 10:53:18

Per Tunedal writes:
> Precis min uppfattning, se mitt tidigare svar. Kul att det är detsamma för 
> GNOME. Kanske för att folk är så vana vid Windows?

Gnomeutvecklare tittar en hel del på hur saker görs i Windows.  Och
översättarna har väl följt den traditionen.

> Jag trodde att alla 
> UNIX-användare hade en helt annan terminologi.

Det är inte alla av oss som kör så mycket Gnome! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.