Re: Nyckel och ID var: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-12 20:27:59

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 13:56 2002-12-11 +0100, you wrote:
 >
 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:66=20
 > > #, c-format=20
 > > msgid ""=20
 > > "Signature made %s using key ID %08X\r\n"=20
 > > "%s from \"%s\"\r\n"=20
 > > msgstr ""=20
 > > "Signerad %s med nyckel ID %08X\r\n"=20
 > > "%s fr=E5n \"%s\"\r\n"=20
 >
 >"nyckel-ID"
 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:157=20
 > > #, c-format=20
 > > msgid ""=20
 > > "Signature using key ID 0x%08X\r\n"=20
 > > "%s from \"%s\"\r\n"=20
 > > msgstr ""=20
 > > "Signatur gjord med nyckel ID 0x%08X\r\n"=20
 > > "%s from \"%s\"\r\n"=20
 >
 >Samma här.
 >
 >
 >/tg

Nej, då blir innebörden helt annorlunda! Det är nyckeln som används vid 
krypteringen, inte nyckelidentiteten!

Syftet är alltså att tala om vilken nyckel som använts. Nyckeln 
identifieras med en nyckel-ID. Egentligen skulle således det sista 
meddelandet lyda:

"Signatur gjord med nyckeln med nyckel-ID xxx"

Kanske kan man skriva:

"Signatur gjord med nyckeln med ID xxx"

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+OOJV+WjFXkFqqkRAqhCAJ9LNGI/7mYncegFFO5YcOXyAFN4BQCgs7WW
Kxdssv0TgHsVyN/v9wSzubg=
=iaZo
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.