Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-12-11 13:56:29

(vad jag hatar QP)

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:487=20
 > msgid "Bad passphrase"=20
 > msgstr "Fel l=F6senordsmening"=20

Jag tycker att "fel lösenord" vore bättre. Vad är en "lösenordsmening"?

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:43=20
 > msgid "Clipboard already secured"=20
 > msgstr "Urklipp inneh=E5ller redan krypterade eller signerade =
 > data"=20

"Urklippet har redan säkrats"?

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:42=20
 > msgid "Clipboard is empty"=20
 > msgstr "Urklipp =E4r tomt"=20

"Inget urklipp", eller åtminstone "urklippet är tomt". Obestämda
substantiv passar illa som subjekt.

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:44=20
 > msgid "Could not get clipboard data"=20
 > msgstr "Kunde inte h=E4mta data fr=E5n urklipp"=20

Urklipp och "clipboard" är ju inte synonyma, "klippbordet" kan som jag
ser det innehålla ett eller flera urklipp.

Så det borde vara "kunde inte hämta urklipp" eller något sådant.

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:41=20
 > msgid "Could not open clipboard"=20
 > msgstr "Kunde inte =F6ppna urklipp"=20

Samma betydelseskillnad här. Bestämd artikel.

 > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:46=20
 > msgid "Decryption failed"=20
 > msgstr "Dekryptering misslyckades"=20

"Dekrypteringen misslyckades"

Samma här, obestämda substantiv är inte bra.

 > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:34=20
 > msgid "Exec error"=20
 > msgstr "K=F6rfel"=20

Skulle nog vilja ha "körningsfel" :)

 > msgstr "Filfel"=20

Vilket vackert ord :)

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:531=20
 > msgid "GPG Plug-in"=20
 > msgstr "GPG Insticksprogram"=20

Vill ha ett bindestreck här, men inte versalt "i".

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:537 =
 > c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:543=20
 > msgid "GPG Plug-in Decrypt"=20
 > msgstr "GPG Insticksprogram Dekryptera"=20

Hu! T.ex. "Dekryptering med GPG-insticksprogram" låter bättre i mina öron.

 > msgstr "GPG Insticksprogram Kryptera"=20

Samma här.

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:58 c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:98=20
 > msgid "GPG Plug-in Error"=20
 > msgstr "GPG Insticksprogram FEL"=20

Och här, osv.

 > c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:567=20
 > msgid "GPG Plug-in Verify"=20
 > msgstr "GPG Insticksprogram Kontrollera signatur"=20

En annan lösning vore något i stil med:

"GPG-insticksprogram: kontrollera signatur"

På detta vis behåller man mönstret från originalet men uppnår vettig
svenska.

 > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:52=20
 > msgid "Invalid Engine"=20
 > msgstr "Ogiltig Motor"=20

Vi versaliserar inte substantiv i svenskan, så detta ska vara "Ogiltig motor".

CJL Almqvist tyckte man skulle ha versal på "viktiga" ord, men det var det
i princip ingen annan som höll med om :)

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgViewer.c:46=20
 > msgid "Message Viewer"=20
 > msgstr "Visare f=F6r meddelanden"=20

Kanske "Meddelandevisare"?

 > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:38=20
 > msgid "No data"=20
 > msgstr "Inga data"=20

Jaa, plural, fint :)

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:407 =
 > c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:450=20
 > msgid "No default Key ID was found!"=20
 > msgstr "Ingen standard nyckel-ID hittades!"=20

Njae...

1. ID är neutrum. Ett ID, inte en ID.
2. Standard är inte ett adjektiv utan ett substantiv. Man kan inte säga
"en standard nyckel". Däremot går ju "en standardnyckel" bra, men det
passar knappast här. Det är inte nyckeln som är "standard", det är ID:t.
3. Jag är inte säker på att standard är den optimala översättningen av
"default" i detta sammanhang.

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:38=20
 > 
 > msgid "No mail message"=20
 > 
 > msgstr "Inget e-postbrev"=20

Vad är ett "postbrev"? Vad skiljer ett "postbrev" från ett vanligt brev?
Var kom "e-" ifrån förresten?

"Message" betyder inte brev utan meddelande :)

Skulle inte helt enkelt "Ingen post" vara bättre? Eller kanske "Inget
postmeddelande", som i originalet?

 > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:48=20
 > msgid "No passphrase"=20
 > msgstr "L=F6senordsmening saknas"=20

1. "lösenordsmening" gillar jag som sagt inte, jag har aldrig hört det
tidigare.
2. Bestämd form!

 > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:49=20
 > msgid "No secret key available"=20
 > msgstr "Det finns ingen hemlig nyckel"=20

Kanske "Ingen hemlig nyckel tillgänglig"? En nyckel kan ju finnas även om
den inte är tillgänglig.

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:399=20
 > msgid "No signer was choosen!"=20
 > msgstr "Ingen nyckel f=F6r signering vald!"=20

Titta, amrisarna kan inte stava! Det heter "chosen", inte "choosen". Jag
tycker du buggrapporterar! Vad snopna de ska bli :)

 > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:40=20
 > msgid "Not implemented"=20
 > msgstr "Ej inf=F6rd"=20

Hmm, hur motiverar du det i stället för implementera? Är genus korrekt?

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:36=20
 > msgid "Operation was successfull"=20
 > msgstr "Uppdraget lyckades"=20

Kanske åtgärd är ett bättre ord?

 > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:36=20
 > msgid "Pipe error"=20
 > msgstr "R=F6rfel"=20

Här tycker jag som vanligt att ledning är bättre, men men :)

rör = tube
ledning = pipe

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEPassphraseCBDlg.c:46=20
 > msgid "Please enter your passphrase"=20
 > msgstr "Skriv din l=F6senordsmening"=20

Som sagt :)

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:66=20
 > #, c-format=20
 > msgid ""=20
 > "Signature made %s using key ID %08X\r\n"=20
 > "%s from \"%s\"\r\n"=20
 > msgstr ""=20
 > "Signerad %s med nyckel ID %08X\r\n"=20
 > "%s fr=E5n \"%s\"\r\n"=20

"nyckel-ID"

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:157=20
 > #, c-format=20
 > msgid ""=20
 > "Signature using key ID 0x%08X\r\n"=20
 > "%s from \"%s\"\r\n"=20
 > msgstr ""=20
 > "Signatur gjord med nyckel ID 0x%08X\r\n"=20
 > "%s from \"%s\"\r\n"=20

Samma här.

 > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:47=20
 > msgid "Signing failed"=20
 > msgstr "Signering misslyckades"=20

Signeringen.

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEGpg.c:448=20
 > msgid "This is not a valid openpgp signature!"=20
 > msgstr "Detta =E4r inte en giltig openpgp-signature!"=20

-signatur

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.