Re: Urklipp var: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-12 20:16:41

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 13:56 2002-12-11 +0100, you wrote:

 > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:43=20
  > msgid "Clipboard already secured"=20
  > msgstr "Urklipp inneh=E5ller redan krypterade eller signerade =
  > data"=20
 >
 >"Urklippet har redan säkrats"?

Absolut inte! Helt obegripligt! (Glöm originalformuleringen, Timo kommer 
att skriva något bättre!)

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:42=20
 > > msgid "Clipboard is empty"=20
 > > msgstr "Urklipp =E4r tomt"=20
 >
 >"Inget urklipp", eller åtminstone "urklippet är tomt". Obestämda
 >substantiv passar illa som subjekt.

Officiellt kallar visst Microsoft "Clipboard" för urklippshanteraren. I 
deras manualer brukar det oftast heta "urklipp" dvs. "platsen" där det man 
klipper ut hamnar kallas för "urklipp". Likadant är det i tex "Windows98 
for Dummies". Och i en mängd handböcker till Windowsprogram.

Jag tycker "urklipp" är ett lysande substantiv! Det är kort och lätt att 
förstå.

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:44=20
 > > msgid "Could not get clipboard data"=20
 > > msgstr "Kunde inte h=E4mta data fr=E5n urklipp"=20
 >
 >Urklipp och "clipboard" är ju inte synonyma, "klippbordet" kan som jag
 >ser det innehålla ett eller flera urklipp.

Sant och falskt. Som standard är bara ett urklipp åtkomligt i taget! Man 
måste utnyttja en extra urklippshanterar i MS Officepaktet eller i form av 
ett sharewareprogram som tex Clipmate (som jag använder).

 >
 >Så det borde vara "kunde inte hämta urklipp" eller något sådant.

Jag vidhåller min uppfattning för konsekvensens skull. I det här fallet 
skulle emellertid ditt förslag låta bra och vara begripligt. Tyvärr 
beskriver det ändå inte vad som hänt.

Detta har hänt:

GPGOE har försökt hämta data för dekryptering från urklippshanteraren, men 
där var tomt.

Alltså vidhåller jag min formulering, som är mer vägledande för användaren.

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:41=20
 > > msgid "Could not open clipboard"=20
 > > msgstr "Kunde inte =F6ppna urklipp"=20
 >
 >Samma betydelseskillnad här. Bestämd artikel.
 >

Jag vidhåller "urklipp"!

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+OOIV+WjFXkFqqkRAmeiAJ9LJKEzgCDZQhP0oNWqXZ1MoZcARACfSfSE
xsBYYoHxY5hQgAUNXNxplUs=
=Z9r1
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.