Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-12 19:10:21

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 13:56 2002-12-11 +0100, you wrote:

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:46=20
 > > msgid "Decryption failed"=20
 > > msgstr "Dekryptering misslyckades"=20
 >
 >"Dekrypteringen misslyckades"
 >

OK, mycket bättre.

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:34=20
 > > msgid "Exec error"=20
 > > msgstr "K=F6rfel"=20
 >
 >Skulle nog vilja ha "körningsfel" :)
 >
 > > msgstr "Filfel"=20
 >

OK


 > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:52=20
 > > msgid "Invalid Engine"=20
 > > msgstr "Ogiltig Motor"=20
 >
 >Vi versaliserar inte substantiv i svenskan, så detta ska vara "Ogiltig 
motor".

Självklart! Slarvigt av mig.

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgViewer.c:46=20
 > > msgid "Message Viewer"=20
 > > msgstr "Visare f=F6r meddelanden"=20
 >
 >Kanske "Meddelandevisare"?

Nja.

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:407 =
 > > c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:450=20
 > > msgid "No default Key ID was found!"=20
 > > msgstr "Ingen standard nyckel-ID hittades!"=20
 >
 >Njae...
 >
 >1. ID är neutrum. Ett ID, inte en ID.

ID är en förkortning av identitet. En identitet!

 >2. Standard är inte ett adjektiv utan ett substantiv. Man kan inte säga
 >"en standard nyckel". Däremot går ju "en standardnyckel" bra, men det
 >passar knappast här. Det är inte nyckeln som är "standard", det är ID:t.
 >3. Jag är inte säker på att standard är den optimala översättningen av
 >"default" i detta sammanhang.

Svårigheten ligger i att egentligen avses att ingen standardnyckel 
hittades. Den identifieras med en nyckel-ID. Användaren har alltså inte 
angivit vilken nyckel som ska vara standard genom att ange ett nyckel-ID 
för den.

standardnyckel-ID? "Ingen standardnyckel-ID hittades"

(Jag ska kolla sammanhanget, så kanske det går lättare.)

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:38=20
 > >
 > > msgid "No mail message"=20
 > >
 > > msgstr "Inget e-postbrev"=20
 >
 >Vad är ett "postbrev"? Vad skiljer ett "postbrev" från ett vanligt brev?
 >Var kom "e-" ifrån förresten?
 >
 >"Message" betyder inte brev utan meddelande :)
 >
 >Skulle inte helt enkelt "Ingen post" vara bättre? Eller kanske "Inget
 >postmeddelande", som i originalet?

Man skulle kunna skriva "inget brev", men vi brukar skilja på 
brev=snigelpost och e-post.

Jag ska kolla sammanhanget igen.


 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:49=20
 > > msgid "No secret key available"=20
 > > msgstr "Det finns ingen hemlig nyckel"=20
 >
 >Kanske "Ingen hemlig nyckel tillgänglig"? En nyckel kan ju finnas även om
 >den inte är tillgänglig.

Knappast. Antingen finns den på nyckelringen, eller så saknas den. Det är 
viktigt att få reda på att den förkommit eller aldrig importerats/skapats. 
Men meddelandet kan också bero på att man försöker dekryptera e-post som är 
krypterad till någon annan. Man kan tex ha glömt att kryptera skickad post 
även till sig själv!

Jag ska kolla sammanhanget igen.

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:399=20
 > > msgid "No signer was choosen!"=20
 > > msgstr "Ingen nyckel f=F6r signering vald!"=20
 >
 >Titta, amrisarna kan inte stava! Det heter "chosen", inte "choosen". Jag
 >tycker du buggrapporterar! Vad snopna de ska bli :)
 >

Timo är tysk! Men han ska få synpunkter även på engelskan. Ibland beskriver 
originaltexten inte vad som egentligen händer. Som här.

 > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:40=20
 > > msgid "Not implemented"=20
 > > msgstr "Ej inf=F6rd"=20
 >
 >Hmm, hur motiverar du det i stället för implementera? Är genus korrekt?
 >

Implementerad låter lite krystad för folk som inte är programmerare.

 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:36=20
 > > msgid "Operation was successfull"=20
 > > msgstr "Uppdraget lyckades"=20
 >
 >Kanske åtgärd är ett bättre ord?

Ja, absolut.

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:36=20
 > > msgid "Pipe error"=20
 > > msgstr "R=F6rfel"=20
 >
 >Här tycker jag som vanligt att ledning är bättre, men men :)
 >
 >rör = tube
 >ledning = pipe
 >

Jag tycker inget av dem låter riktigt klokt!  Jag tog "rör" ur någon 
ordlista ni har.

(Men avloppsrör heter tex pipes! Och andra rör som man bygger med.)

Fler åsikter?

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:47=20
 > > msgid "Signing failed"=20
 > > msgstr "Signering misslyckades"=20
 >
 >Signeringen.

OK

 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEGpg.c:448=20
 > > msgid "This is not a valid openpgp signature!"=20
 > > msgstr "Detta =E4r inte en giltig openpgp-signature!"=20
 >
 >-signatur
 >

Hoppsan!

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+NGOV+WjFXkFqqkRAoKZAJ99gwN0VFrbP4NgnXe7BZKqSF95PwCfQra0
VPk/e7BPN5S/RcSpT08JaGA=
=X3Jg
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.