Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-12 18:39:40

ons 2002-12-11 klockan 13.56 skrev Tomas Gradin:
> > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:43=20
> > msgid "Clipboard already secured"=20
> > msgstr "Urklipp inneh=E5ller redan krypterade eller signerade =
> > data"=20
> 
> "Urklippet har redan säkrats"?
> 
> > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:42=20
> > msgid "Clipboard is empty"=20
> > msgstr "Urklipp =E4r tomt"=20
> 
> "Inget urklipp", eller åtminstone "urklippet är tomt". Obestämda
> substantiv passar illa som subjekt.

I GNOME kallar vi urklippsprogrammet ("clipboard" på engelska) helt
enkelt för "urklipp"
(http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml). Vill minnas att
situationen är liknande i Windows. Det är nog därifrån det kommer. Är
det det eller någonting liknande som åsyftas är det alltså ett namn och
jag ser inget fel i användningen här.


> > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:44=20
> > msgid "Could not get clipboard data"=20
> > msgstr "Kunde inte h=E4mta data fr=E5n urklipp"=20
> 
> Urklipp och "clipboard" är ju inte synonyma, "klippbordet" kan som jag
> ser det innehålla ett eller flera urklipp.

Det är som sagt nog inte urklippet som sådant som åsyftas, utan
programmet urklipp.


> Så det borde vara "kunde inte hämta urklipp" eller något sådant.

Nej, enligt ovan.


> > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:41=20
> > msgid "Could not open clipboard"=20
> > msgstr "Kunde inte =F6ppna urklipp"=20
> 
> Samma betydelseskillnad här. Bestämd artikel.

Dito. Urklipp är programmet urklipp.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.