Gimp plugins - nytt försök

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-30 11:26:40

> #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:396
> msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
> msgstr "Gör målbilden genomskinlig där bumphöjden är noll"

Är "bump" översatt med "bump" även i själva Gimp?  (Det här är väl
någon slags bildmanöver man kan göra har jag för mig.)

> #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1305
> msgid "Channel Independed Parameters"
> msgstr "Kanaloberoende parametrar"

Är "independed" en felskrivning, eller betyder det något, tror du?

> #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1412
> msgid ""
> "\"Fix seed\" button is an alias of me.\n"
> "The same seed produces the same image, if (1) the widths of images are same "
> "(this is the reason why image on drawable is different from preview), and "
> "(2) all mutation rates equal to zero."
> msgstr ""
> "\"Fixera frö\" är ett alias till mig.\n"
> "Samma frö producerar samma bild, om (1) bildens vidd är densamma (detta är "
> "anledningen till att ritytans bild är olik förhandsgranskningen), och (2) "
> "alla mutationshastigheter är noll."

Egentligen står det "bildernas" i orginalet.  Men betydelsen blir nog
densamma, det är lite olika betraktningsvinklar bara.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.