Re: Gimp plugins - nytt försök

Författare: Janne Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-11-30 12:01:45

On Sat, 2002-11-30 at 11:26, Göran Uddeborg wrote:
> > #: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:396
> > msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
> > msgstr "Gör målbilden genomskinlig där bumphöjden är noll"
> 
> Är "bump" översatt med "bump" även i själva Gimp? (Det här är väl
> någon slags bildmanöver man kan göra har jag för mig.)

Det är översatt så i andra delar (script-fu). "bumpmapping" är att skapa
pseudo-3d-struktur på en yta med en höjdkarta mappad på en bild. 


> > #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1305
> > msgid "Channel Independed Parameters"
> > msgstr "Kanaloberoende parametrar"
> 
> Är "independed" en felskrivning, eller betyder det något, tror du?

Det är en felskrivning (och jag filear nästan en bugzilla-rapport varje
gång jag ser den :/).


> > #: plug-ins/common/CML_explorer.c:1412
> > msgid ""
> > "\"Fix seed\" button is an alias of me.\n"
> > "The same seed produces the same image, if (1) the widths of images are same "
> > "(this is the reason why image on drawable is different from preview), and "
> > "(2) all mutation rates equal to zero."
> > msgstr ""
> > "\"Fixera frö\" är ett alias till mig.\n"
> > "Samma frö producerar samma bild, om (1) bildens vidd är densamma (detta är "
> > "anledningen till att ritytans bild är olik förhandsgranskningen), och (2) "
> > "alla mutationshastigheter är noll."
> 
> Egentligen står det "bildernas" i orginalet. Men betydelsen blir nog
> densamma, det är lite olika betraktningsvinklar bara.

Det står "bilders" i orginalet, vilket inte blir bra översättning.
Tycker själv det som står nu blir bäst då det fångar meningen och blir
rimligt bra svenska. Andra förslag tas dock emot med sedvanlig
tacksamhet.-- 
Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.