Gnomeordlistor

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-30 11:06:49

Christian Rose writes:
> Jag tror att den Sofia syftar på är den som finns i GNOME CVS i
> http://cvs.gnome.org/bonsai/rview.cgi?cvsroot=/cvs/gnome&dir=gnome-i18n/glossary.
> Originaltermerna i den listan är sådana som Sun har hittat och tyckte
> platsade och som kunde tänkas vålla problem för deras översättare, och
> översättningarna i denna ordlista har vi själva gjort (och jag tror till
> och med skickat till denna lista vid något tillfälle).

Ja, den känner jag igen, nu när jag ser den.  Jag visste inte att den
var såpass här enkelt tillgänglig.  Men då kan jag ju ta med en länk
till den också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.