Re: Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 21:05:18

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Erik Mats <f96ema@student.tdb.uu.se>
   Subject: Re: Hello
   Date:   Tue, 4 Jun 1996 21:05:18 +0200 (MET DST)
   ------

On Tue, 4 Jun 1996, Swedish GNU/LI List wrote:

> Här kommer översättningarna till Hello. Finns en del som jag var lite
> osäker på, som jag gärna tar emot förslag på. (Som om jag behövde nämna
> det:-)

Nuu skaa vii see... :)

> #: src/getopt.c:479
> msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flagga `%s' är tvetydig\n"

(Jag tycker iofs att har vore battre med "flaggan"

> 
> #. --option
> #: src/getopt.c:503
> msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "%s: flagga `--%s' tar inget argument\n"

Kanske "tillater inget argument", det tycker jag vore battre.
(samma i 508)

> #: src/getopt.c:522
> msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
> msgstr "%s: flagga `%s' behöver ett argument\n"

Jag skulle skrivit "kraver ett argument"

> #: src/getopt.c:581
> #, fuzzy
> msgid "%s: unrecognized option, character code 0%o\n"
> msgstr "%s: okänd flagga, tecken sträng 0%o\n"

Nu vet jag iofs inte vad som avses, men teckenstr'ng eller teckenkod vore
i de allra flesta fall mer ratt an tecken strang. Jmfr kassa apparater -
kassaapparater.

> msgstr "flagga c med värde `%s'\n"

med v'rdet, kanske?

> msgid "?? getopt returned character code 0%o ??\n"
> msgstr "?? getopt returnerade tecken värde 0%o ??\n"

Uhm, h'r borde det s'kert vara teckenkod och inte tecken v'rde.

/Erik Mats, datorligist
_______________________________________________

  erik@kuai.se http://www.kuai.se/~erik
_______________________________________________

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.