Re: synpunkter påfileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 21:24:29

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: synpunkter =?ISO-8859-1?Q?påfileutils?   Date:   Tue, 4 Jun 1996 21:24:29 +0200 (MET DST)
   ------

> 
> > Jag roade mig med att låta några på jobbet titta på uttrycket "Du tillhör
> > inte grupp(en) %s" och alla fyra jag frågade förordade "gruppen". Det var
> > tom en som tyckte det borde vara bestämd form i den engelska texten också!
> 
> Jag kan förstå det om man tänker sig att fylla i %s med "fysiker" och
> inte med t.ex. "MDI".
> 
> Det kanske är dags att avsluta diskussionen, och se vad folk tycker
> nu? Jag tänker mig gruppnamn som namn utan någon betydelse
> självständigt. Rent tekniskt är det det de är, men det behöver kanske
> inte betyda så mycket. Därför förordar jag obestämd form. De som har
> yttrat sig hittills i frågan har föredragit bestämd form. Gör ni det
> fortfarande efter denna analys, eller har jag möjligen lyckats påverka
> någon?
> 

Jag vill lägga min röst för obestämd form. Jag har också den erfarenheten att
grupper ofta är kryptiska förkortningar (aon, sepg, ne, sit, dcc är några
grupper jag varit medlem i).

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.