Re: synpunkter på fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 00:11:04

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@skalman.df.lth.se>
   Subject: Re: synpunkter på fileutils
   Date:   Thu, 6 Jun 1996 00:11:04 +0200 (MET DST)
   ------

On Tue, 4 Jun 1996, Göran Uddeborg wrote:

> Här har vi nog kärnpunkten, tror jag. Det som skrivs ut är namnet på
> en grupp i ett Unix-system. Jag tänker mig det bara som ett namn, som
> i sig inte förklarar vilka som är medlemmar. Du gör uppenbarligen
> inte det, utan förväntar dig ett mer beskrivande namn.

Jag förutsätter att grupperna heter saker som root, wheel, adm, users, 
games och liknande. Om man kör sitt system helt på svenska heter 
grupperna såklart användare, spel, vänner osv. Alltså ska det stå i 
bestämd form:

Du tillhör inte gruppen vänner.

Att skriva:

Du tillhör inte grupp vänner.

Ser bara dumt ut, medans man nog kan tolerera "gruppen XYZ". Alltså har 
bestämd form en liten extra fördel.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.