Re: iso-8859-15?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-02 22:13:47

Christian Rose writes:
> ons 2002-01-02 klockan 20.37 skrev peter karlsson:
> > > Finns det några direkta nackdelar? Ska vi ändra?
> > 
> > Det är några andra tecken som faller bort, inte några av större vikt, dock.
> 
> Vilka är dessa och använder vi dem? :)

Jag hittade en gång en sida om det:

http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/latin9.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.