Re: iso-8859-15?

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-01-02 22:07:20

Christian Rose:

> Vilka är dessa och använder vi dem? :)

212c211
< 0xA4	0x00A4	#	CURRENCY SIGN
---
> 0xA4	0x20AC	#	EURO SIGN
214c213
< 0xA6	0x00A6	#	BROKEN BAR
---
> 0xA6	0x0160	#	LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
216c215
< 0xA8	0x00A8	#	DIAERESIS
---
> 0xA8	0x0161	#	LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
228c227
< 0xB4	0x00B4	#	ACUTE ACCENT
---
> 0xB4	0x017D	#	LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
232c231
< 0xB8	0x00B8	#	CEDILLA
---
> 0xB8	0x017E	#	LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
236,238c235,237
< 0xBC	0x00BC	#	VULGAR FRACTION ONE QUARTER
< 0xBD	0x00BD	#	VULGAR FRACTION ONE HALF
< 0xBE	0x00BE	#	VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
---
> 0xBC	0x0152	#	LATIN CAPITAL LIGATURE OE
> 0xBD	0x0153	#	LATIN SMALL LIGATURE OE
> 0xBE	0x0178	#	LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS


> Hur menar du? Internt använder gettext UTF-8, ja.

Då spelar det ju mindre roll vilken teckenkodning som används i källan,
så länge den innehåller alla tecken som behövs för översättningen.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.