Re: iso-8859-15?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-02 22:24:45

peter karlsson writes:
> Alla andra tecken som normalt används fungerar på
> precis samma sätt. (Lagras inte dessutom utdatat från gettext som
> Unicode?)

Utdata från gettext är inte Unicode, utan den teckenuppsättning som
skall visas.  Du tänker kanske på det interna lagringsformatet, det
som genereras av msgfmt.  Det kanske är Unicode i
GNU-implementationen, men jag TROR inte det är så i Suns
implementering.  Där tror jag att man lagrar i samma format som det är
i po-filen.  (Rätta mig om jag har fel.)  (Finns det fler
implementationer?)

Så i GNU-fallet så spelar det i praktiken ingen roll vilket man
skriver, eftersom den översätter i farten till det som användaren sagt
han använder.  I Sun-fallet spelar det däremot roll, eftersom det inte
sker någon lika automatisk översättning där.  Så där är det nog bra om
vi har det som faktiskt används, och det är nog fortfarande -1 i de
flesta fall.

Så jag skulle föreslå att vi inte har för bråttom med detta.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.