Re: iso-8859-15?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-02 22:55:41

ons 2002-01-02 klockan 22.13 skrev Göran Uddeborg:
> > > > Finns det några direkta nackdelar? Ska vi ändra?
> > > 
> > > Det är några andra tecken som faller bort, inte några av större vikt, dock.
> > 
> > Vilka är dessa och använder vi dem? :)
> 
> Jag hittade en gång en sida om det:
> 
> http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/latin9.html

Den var fin, tack för länken!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.