Re: iso-8859-15?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-02 21:10:18

ons 2002-01-02 klockan 20.37 skrev peter karlsson:
> > Finns det några direkta nackdelar? Ska vi ändra?
> 
> Det är några andra tecken som faller bort, inte några av större vikt, dock.

Vilka är dessa och använder vi dem? :)


> Däremot finns det ingen större mening med att ändra i
> översättningsfilerna, förutom när det faktiskt är någon mening att
> använda eurosymbolen. Alla andra tecken som normalt används fungerar på
> precis samma sätt.

Jag tänkte i så fall inte ändra alla filer övernatt, utan efterhand byta
på de filer som jag uppdaterar översättningarna i. Jag tycker det är
knepigt att använda två teckenkodningar när det skulle räcka med en som
är så gott som helt kompatibel. Därför undrar jag om det inte är lika
bra att använda iso-8859-15 på allt innan vi går över till UTF-8 för
gott någon gång i framtiden.


> (Lagras inte dessutom utdatat från gettext som Unicode?)

Hur menar du? Internt använder gettext UTF-8, ja.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.