Re: Ny version av tar.

From: David (cl2david_at_cling.gu.se)
Date: 1997-04-28 17:59:18

Två påpekanden. Jag har som vanligt bara läst igenom diffen.

N "\n"
N "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Författad av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"

Jag tycker fortfarande att man skriver program, inte författar. Och
här har ju inte ens engelskan "authored".

N msgid "Flush it\n"
N msgstr "Spolar ut den\n"
N 
N msgid "Flushing %d blocks from %s\n"
N msgstr "Kastar ut %d block från %s\n"

Jag vet inte när det senare meddelandet används, men finns det inte en
poäng med att använda konsekvent terminologi?

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.