Re: Ny version av tar.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-28 22:41:39

David tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> N "\n"
> N "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "Författad av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> 
> Jag tycker fortfarande att man skriver program, inte författar.  Och
> här har ju inte ens engelskan "authored".

Nu kan jag inte låta bli att lägga mig i den här debatten längre.

Jag får nog hålla med David här.  "Författad" används knappast på
detta sätt på svenska.  En mer direkt översättning "skriven" passar
nog bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.