Ny version av tar.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-04-27 18:48:42

Hej.

Här följer en ny version av tar, uppdaterad till 1.12 och med kommentarer
införda.

	Jan D.

 #: src/create.c:1197
N #, c-format
N msgid "Cannot add directory %s"
N msgstr "Kan inte lägga till katalogen %s"

 #: src/compare.c:411
 msgid "File does not exist"
G msgstr "Fil existerar inte"
N msgstr "Filen existerar inte"
 
 
 #: src/compare.c:487 src/compare.c:718
 msgid "Mode differs"
G msgstr "Rättigheter är olika"
N msgstr "Rättigheterna är olika"
 
 
 #: src/compare.c:500
 msgid "Mod time differs"
G msgstr "Modifieringstid är olika"
N msgstr "Modifieringstiderna är olika"
 
 #: src/compare.c:504 src/compare.c:746
 msgid "Size differs"
G msgstr "Storlek är olika"
N msgstr "Storlekarna är olika"
 
 
 #: src/compare.c:616
 msgid "Symlink differs"
G msgstr "Symbolisk länk är olika"
N msgstr "Symboliska länkar är olika"
 
 
 #: src/compare.c:668
 msgid "Mode or device-type changed"
G msgstr "Rättigheter eller enhetstyp har ändrats"
N msgstr "Rättighet eller enhetstyp har ändrats"
 
 
 
 #: src/tar.c:331
 msgid ""
 "\n"
 "Handling of file attributes:\n"
 "   --owner=NAME       force NAME as owner for added files\n"
 "   --group=NAME       force NAME as group for added files\n"
G "   --mode=OCTAL       force OCTAL as mode for added files\n"
N "   --mode=CHANGES      force (symbolic) mode CHANGES for added "
N "files\n"
 "   --atime-preserve     don't change access times on dumped files\n"
 " -m, --modification-time   don't extract file modified time\n"
 "   --same-owner       try extracting files with the same ownership\n"
 "   --numeric-owner     always use numbers for user/group names\n"
 " -p, --same-permissions    extract all protection information\n"
 "   --preserve-permissions  same as -p\n"
 " -s, --same-order       sort names to extract to match archive\n"
 "   --preserve-order     same as -s\n"
 "   --preserve        same as both -p and -s\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Hantering av filattribut:\n"
 "   --owner=NAMN       sätt NAMN som ägare för adderade filer\n"
 "   --group=NAMN       sätt NAMN som grupp för adderade filer\n"
G "   --mode=OKTALT      sätt OKTALT som rättigheter för adderade "
G "filer\n"
N "   --mode=RÄTTIGHET     sätt (symbolisk) RÄTTIGHET för adderade filer\n"
 "   --atime-preserve     ändra inte åtkomsttider på arkiverade filer\n"
 " -m, --modification-time   extrahera inte filers modifieringstid\n"
 "   --same-owner       försök extrahera filer med samma ägare som i\n"
 "                arkivet\n"
G "   --numeric-owner     använd alltid tal för användar- och "
G "gruppnamn\n"
N "   --numeric-owner     använd alltid tal för användar- och gruppnamn\n"
 " -p, --same-permissions    extrahera all åtkomstinformation\n"
 "   --preserve-permissions  samma som -p\n"
 " -s, --same-order       sortera namn som ska extraheras så de passar\n"
 "                ihop med arkivet\n"
 "   --preserve-order     samma som -s\n"
 "   --preserve        samma som både -p och -s\n"
 
 
 #: src/tar.c:425
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "GNU tar cannot read nor produce `--posix' archives. If POSIXLY_CORRECT\n"
 "is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
 "Support for POSIX is only partially implemented, don't count on it yet.\n"
 "ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; and FILE may be a file\n"
 "or a device. *This* `tar' defaults to `-f%s -b%d'.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "GNU \"tar\" kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om miljövariabeln\n"
G "POSIXLY_CORRECT är satt så \"tar --posix\" bort GNUs utökningar till "
N "POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"--posix\" bort GNUs utökningar till "
 "\"tar\".\n"
 "Stöd för POSIX är bara delvis implementerat, så förlita er inte på det än.\n"
 "ARKIV kan vara FIL, MASKIN:FIL eller ANVÄNDARE@MASKIN:FIL, och FIL kan vara\n"
 "en fil eller en enhet. *Denna* \"tar\" har normalvärdena \"-f%s -b%d\".\n"
 
 
G #: src/tar.c:1226
G msgid "Error exit delayed at end of execution"
G msgstr "Avslut med felslutstatus fördröjd till körningens slut"
N #: src/tar.c:1191
N msgid "Error exit delayed from previous errors"
N msgstr "Avslut med felslutstatus fördröjd från föregående fel"
 
 
 #: tests/genfile.c:64
N msgid "Generate data files for GNU tar test suite.\n"
N msgstr "Generera datafiler för GNU tar testsvit.\n"
N 
 
 #: tests/genfile.c:68
 msgid ""
G "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
N "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
N "for the equivalent short option also.\n"
 "\n"
G " -l, --file-length   length of generated file\n"
N " -l, --file-length=LENGTH  LENGTH of generated file\n"
N " -p, --pattern=PATTERN   PATTERN is `default' or `zeros'\n"
 "   --help         display this help and exit\n"
 "   --version       output version information and exit\n"
 msgstr ""
 "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
 "\n"
G " -l, --file-length    längden på genererad fil\n"
N " -l, --file-length=LÄNGD  LÄNGD på genererad fil\n"
N " -p, --pattern=MÖNSTER   MÖNSTER är \"default\" eller \"zeros\"\n"
 "   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
 "   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"

N #: tests/genfile.c:134
N #, c-format
N msgid "Ambiguous pattern `%s'"
N msgstr "Tvetydigt mönster \"%s\""
N 
N #: tests/genfile.c:138
N #, c-format
N msgid "Unknown pattern `%s'"
N msgstr "Okänt mönster \"%s\""
N 
N #: tests/genfile.c:157
N msgid ""
N "\n"
N "Copyright (C) 1995, 1996, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Copyright © 1995, 1996, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"
N 
N #: tests/genfile.c:165
N msgid ""
N "\n"
N "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Författad av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
N 
N msgid "Mode"
N msgstr "Rättigheter"
N 
N msgid "Uid"
N msgstr "Uid"
N 
N msgid "Gid"
N msgstr "Gid"
N 
N msgid "Size"
N msgstr "Storlek"
N 
N msgid "Missing filename after -C"
N msgstr "Filnamn efter -C saknas"
N 
N msgid "EOF? What does that mean?"
N msgstr "Filslut? Vad betyder det?"
N 
N msgid ""
N "Mandatory or optional arguments to long options are mandatory or optional\n"
N "for short options too.\n"
N msgstr ""
N "Obligatoriska respektive valfria argument till långa flaggor är\n"
N "obligatoriska respektive valfria även för korta flaggor.\n"
N 
N msgid "File %s\n"
N msgstr "Fil %s\n"
N 
N msgid "Junk files\n"
N msgstr "Skräpfiler\n"
N 
N msgid "file %s\n"
N msgstr "fil %s\n"
N 
N msgid "Skip %ld\n"
N msgstr "Hoppar över %ld\n"
N 
N msgid "Out of first loop\n"
N msgstr "Ut ur den första slingan\n"
N 
N msgid "Saved %d blocks, need %d more\n"
N msgstr "Sparade %d block, behöver %d till\n"
N 
N msgid "New record\n"
N msgstr "Ny post\n"
N 
N msgid "Header type %d\n"
N msgstr "Huvudtyp %d\n"
N 
N msgid "File %s "
N msgstr "Fil %s"
N 
N msgid "Flush it\n"
N msgstr "Spolar ut den\n"
N 
N msgid "Flushing %d blocks from %s\n"
N msgstr "Kastar ut %d block från %s\n"
N 
N msgid "Block: %d <= %d "
N msgstr "Block: %d <= %d "
N 
N msgid "Block %d left\n"
N msgstr "Block %d kvar\n"
N 
N msgid "Final %d\n"
N msgstr "Sista %d\n"
N 
N msgid "Need %d kept_in %d keep %d\n"
N msgstr "Behöver %d håller_i %d håller %d\n"
N 
N msgid "Flush...\n"
N msgstr "Spolar ut...\n"
N 
N msgid "Copying %d\n"
N msgstr "Kopierar %d\n"
N 
N msgid "Now new %d need %d keep %d keep_in %d block %d/%d\n"
N msgstr "Nu nya %d behöver %d håller %d håller_i %d block %d/%d\n"
N 
N msgid "Write record\n"
N msgstr "Skriver post\n"
N 
N msgid "Fore to %x\n"
N msgstr "Framåt till %x\n"
----------------------------------------------------------------
# Swedish messages for tar
# Copyright © 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.21 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tar 1.12\n"
"POT-Creation-Date: 1997-04-25 16:58-0400\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1997-04-27 16:06:35+02:00 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/buffer.c:160
msgid "Total bytes written: "
msgstr "Totalt antal byte skrivna: "

#: src/buffer.c:255
#, c-format
msgid "Cannot close file #%d"
msgstr "Kan inte stänga fil #%d"

#: src/buffer.c:271
#, c-format
msgid "Cannot close descriptor %d"
msgstr "Kan inte stänga filnummer %d"

#: src/buffer.c:274
#, c-format
msgid "Cannot properly duplicate %s"
msgstr "Kan inte duplicera %s"

#: src/buffer.c:288 src/buffer.c:298
msgid "Cannot use compressed or remote archives"
msgstr "Kan inte använda komprimerade arkiv eller fjärrarkiv"

#: src/buffer.c:334 src/buffer.c:391 src/buffer.c:498 src/buffer.c:547
msgid "Cannot open pipe"
msgstr "Kan inte öppna rör"

#: src/buffer.c:338 src/buffer.c:502
msgid "Cannot fork"
msgstr "Kan inte grena"

#. The new born child tar is here!
#: src/buffer.c:351 src/buffer.c:516
msgid "tar (child)"
msgstr "tar (barn)"

#: src/buffer.c:353
msgid "(child) Pipe to stdin"
msgstr "(barn) Rör till standard in"

#: src/buffer.c:378 src/buffer.c:423 src/buffer.c:535 src/buffer.c:580
#, c-format
msgid "Cannot open archive %s"
msgstr "Kan inte öppna arkivet %s"

#: src/buffer.c:381
msgid "Archive to stdout"
msgstr "Arkiv till standard ut"

#: src/buffer.c:384 src/buffer.c:405 src/buffer.c:540 src/buffer.c:561
#, c-format
msgid "Cannot exec %s"
msgstr "Kan inte exekvera %s"

#: src/buffer.c:395 src/buffer.c:551
msgid "Child cannot fork"
msgstr "Barnet kan inte grena"

#. The child tar is still here! Launch the compressor.
#: src/buffer.c:401
msgid "((child)) Pipe to stdout"
msgstr "((barn)) Rör standard ut"

#. The new born grandchild tar is here!
#: src/buffer.c:411 src/buffer.c:567
msgid "tar (grandchild)"
msgstr "tar (barnbarn)"

#. Prepare for reblocking the data from the compressor into the archive.
#: src/buffer.c:415
msgid "(grandchild) Pipe to stdin"
msgstr "(barnbarn) Rör till standard in"

#: src/buffer.c:450
msgid "Cannot read from compression program"
msgstr "Kan inte läsa från komprimeringsprogrammet"

#: src/buffer.c:518
msgid "(child) Pipe to stdout"
msgstr "(barn) Rör till standard ut"

#: src/buffer.c:537
msgid "Archive to stdin"
msgstr "Arkiv till standard in"

#. The child tar is still here! Launch the uncompressor.
#: src/buffer.c:557
msgid "((child)) Pipe to stdin"
msgstr "((barn)) Rör till standard in"

#. Prepare for unblocking the data from the archive into the uncompressor.
#: src/buffer.c:571
msgid "(grandchild) Pipe to stdout"
msgstr "(barnbarn) Rör till standard ut"

#: src/buffer.c:611
msgid "Cannot write to compression program"
msgstr "Kan inte skriva till komprimeringsprogrammet"

#: src/buffer.c:616
#, c-format
msgid "Write to compression program short %d bytes"
msgstr "Skriver till komprimeringsprogram men är %d byte kort"

#: src/buffer.c:675
msgid "Invalid value for record_size"
msgstr "Ogiltigt värde på record_size"

#: src/buffer.c:678
msgid "No archive name given"
msgstr "Arkivnamn saknas"

#: src/buffer.c:705
#, c-format
msgid "Could not allocate memory for blocking factor %d"
msgstr "Kunde inte allokera minne för blockfaktor %d"

#: src/buffer.c:714
msgid "Cannot verify multi-volume archives"
msgstr "Flervolymsarkiv kan inte verifieras"

#: src/buffer.c:719
msgid "Cannot use multi-volume compressed archives"
msgstr "Kan inte använda komprimerade flervolymsarkiv"

#: src/buffer.c:721
msgid "Cannot verify compressed archives"
msgstr "Komprimerade arkiv kan inte verifieras"

#: src/buffer.c:734
msgid "Cannot update compressed archives"
msgstr "Komprimerade arkiv kan inte uppdateras"

#: src/buffer.c:745
msgid "Cannot verify stdin/stdout archive"
msgstr "Kan inte verifiera standard in/ut-arkiv"

#: src/buffer.c:797 src/buffer.c:1673 src/compare.c:522 src/incremen.c:456
#: src/names.c:861
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Kan inte öppna %s"

#: src/buffer.c:838
#, c-format
msgid "Archive not labelled to match `%s'"
msgstr "Arkivet är inte märkt för att stämma med \"%s\""

#: src/buffer.c:841 src/buffer.c:1172
#, c-format
msgid "Volume `%s' does not match `%s'"
msgstr "Volym \"%s\" överensstämmer inte med \"%s\""

#: src/buffer.c:880
#, c-format
msgid "Write checkpoint %d"
msgstr "Skriver kontrollpunkt %d"

#: src/buffer.c:1049 src/incremen.c:513
#, c-format
msgid "Cannot write to %s"
msgstr "Kan inte skriva till %s"

#: src/buffer.c:1052
#, c-format
msgid "Only wrote %u of %u bytes to %s"
msgstr "Skrev bara %u av %u byte till %s"

#: src/buffer.c:1064
#, c-format
msgid "Read error on %s"
msgstr "Läsfel i %s"

#: src/buffer.c:1067
msgid "At beginning of tape, quitting now"
msgstr "Vid bandets början, avslutar nu"

#: src/buffer.c:1073
msgid "Too many errors, quitting"
msgstr "För många fel, avslutar"

#: src/buffer.c:1089
#, c-format
msgid "Read checkpoint %d"
msgstr "Läser kontrollpunkt %d"

#: src/buffer.c:1180 src/extract.c:965
#, c-format
msgid "Reading %s\n"
msgstr "Läser %s\n"

#: src/buffer.c:1184
msgid "WARNING: No volume header"
msgstr "VARNING: Inget volymhuvud"

#: src/buffer.c:1191
#, c-format
msgid "%s is not continued on this volume"
msgstr "%s fortsätter inte i denna volym"

#: src/buffer.c:1201
#, c-format
msgid "%s is the wrong size (%ld != %ld + %ld)"
msgstr "%s har fel storlek (%ld != %ld + %ld)"

#: src/buffer.c:1212
msgid "This volume is out of sequence"
msgstr "Denna volym kommer inte i rätt ordning"

#: src/buffer.c:1240
#, c-format
msgid "Record size = %d blocks"
msgstr "Poststorlek = %d block"

#: src/buffer.c:1261
#, c-format
msgid "Archive %s EOF not on block boundary"
msgstr "I arkiv %s är inte filslut vid en blockgräns"

#: src/buffer.c:1269
#, c-format
msgid "Only read %d bytes from archive %s"
msgstr "Läste bara %d byte från arkivet %s"

#: src/buffer.c:1294 src/buffer.c:1403 src/buffer.c:1517
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot close %s (%d, %d)"
msgstr "VARNING: Kan inte stänga %s (%d, %d)"

#. Lseek failed. Try a different method.
#: src/buffer.c:1350
msgid "Could not backspace archive file; it may be unreadable without -i"
msgstr "Kunde inte söka bakåt i arkivfilen, den kan vara oläsbar utan -i"

#: src/buffer.c:1430
#, c-format
msgid "Child died with signal %d%s"
msgstr "Barnet dog med signal %d%s"

#: src/buffer.c:1432
msgid " (core dumped)"
msgstr " (minnet sparat)"

#: src/buffer.c:1441
#, c-format
msgid "Child returned status %d"
msgstr "Barnet avslutade med slutstatus %d"

#: src/buffer.c:1546
#, c-format
msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
msgstr "Gör iordning volym nummer %d för %s och tryck vagnretur:"

#: src/buffer.c:1552
msgid "EOF where user reply was expected"
msgstr "Filslut vid förväntat användarsvar"

#: src/buffer.c:1557 src/buffer.c:1586
msgid "WARNING: Archive is incomplete"
msgstr "VARNING: Arkivet är ofullständigt"

#: src/buffer.c:1570
msgid ""
" n [name]  Give a new file name for the next (and subsequent) volume(s)\n"
" q     Abort tar\n"
" !     Spawn a subshell\n"
" ?     Print this list\n"
msgstr ""
" n [namn]  Ge ett nytt filnamn för nästa (och efterföljande) volym(er)\n"
" q     Avsluta programmet\n"
" !     Starta ett underskal\n"
" ?     Skriv denna lista\n"

#. Quit.
#: src/buffer.c:1581
msgid "No new volume; exiting.\n"
msgstr "Ingen ny volym; avslutar.\n"

#: src/buffer.c:1616
msgid "Cannot fork!"
msgstr "Kan inte grena!"

#: src/buffer.c:1626
#, c-format
msgid "Cannot exec a shell %s"
msgstr "Kan inte exekvera ett skal %s"

#: src/create.c:188
msgid "Removing drive spec from names in the archive"
msgstr "Tar bort enhetsnamn från namnen i arkivet"

#: src/create.c:199 src/extract.c:415
msgid "Removing leading `/' from absolute path names in the archive"
msgstr "Tar bort inledande \"/\" från absoluta sökvägar i arkivet"

#. We blew it, maybe.
#: src/create.c:532
#, c-format
msgid "Wrote %ld of %ld bytes to file %s"
msgstr "Skrev %ld av %ld byte till fil %s"

#: src/create.c:560 src/create.c:584 src/create.c:1083
#, c-format
msgid "Read error at byte %ld, reading %d bytes, in file %s"
msgstr "Läsfel vid byte %ld, läste %d byte, i fil %s"

#: src/create.c:596 src/create.c:1096
#, c-format
msgid "File %s shrunk by %d bytes, padding with zeros"
msgstr "Filen %s krympte med %d byte, fyller ut med nolltecken"

#: src/create.c:612
#, c-format
msgid "Amount actually written is (I hope) %d.\n"
msgstr "Verkligen skriven mängd är %d (hoppas jag).\n"

#: src/create.c:712 src/create.c:973 src/create.c:1149
#, c-format
msgid "Cannot add file %s"
msgstr "Kan inte lägga till filen %s"

#: src/create.c:742
#, c-format
msgid "%s: is unchanged; not dumped"
msgstr "%s: är oförändrad; inte arkiverad"

#: src/create.c:752
#, c-format
msgid "%s is the archive; not dumped"
msgstr "%s är arkivet; inte arkiverat"

#: src/create.c:797
msgid "Removing leading `/' from absolute links"
msgstr "Tar bort inledande \"/\" från absoluta länkar"

#: src/create.c:827 src/create.c:1113 src/create.c:1173 src/create.c:1427
#, c-format
msgid "Cannot remove %s"
msgstr "Kan inte ta bort %s"

#: src/create.c:1197
#, c-format
msgid "Cannot add directory %s"
msgstr "Kan inte lägga till katalogen %s"

#: src/create.c:1322
#, c-format
msgid "%s: On a different filesystem; not dumped"
msgstr "%s: På ett annat filsystem; inte arkiverad"

#: src/create.c:1333 src/incremen.c:186
#, c-format
msgid "Cannot open directory %s"
msgstr "Kan inte öppna katalogen %s"

#: src/create.c:1357
#, c-format
msgid "File name %s%s too long"
msgstr "Filnamnet %s%s är för långt"

#: src/create.c:1432
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type; file ignored"
msgstr "%s: Okänd filtyp; filen ignorerad"

#: src/compare.c:50
#, c-format
msgid "Could not allocate memory for diff buffer of %d bytes"
msgstr "Kunde inte allokera minne för skillnadsbuffert med %d byte"

#: src/compare.c:96 src/compare.c:317 src/compare.c:347
#, c-format
msgid "Cannot read %s"
msgstr "Kan inte läsa %s"

#: src/compare.c:101 src/compare.c:324 src/compare.c:354
#, c-format
msgid "Could only read %d of %ld bytes"
msgstr "Kunde bara läsa %d av %ld byte"

#: src/compare.c:110 src/compare.c:130 src/compare.c:392
msgid "Data differs"
msgstr "Data är olika"

#: src/compare.c:159 src/extract.c:329 src/extract.c:630 src/list.c:380
#: src/list.c:872
msgid "Unexpected EOF on archive file"
msgstr "Oväntat filslut i arkivfilen"

#: src/compare.c:411
msgid "File does not exist"
msgstr "Filen existerar inte"

#: src/compare.c:414 src/compare.c:574
#, c-format
msgid "Cannot stat file %s"
msgstr "Kan inte ta status på filen %s"

#: src/compare.c:448
msgid "Verify "
msgstr "Verifierar "

#: src/compare.c:455
#, c-format
msgid "Unknown file type '%c' for %s, diffed as normal file"
msgstr "Okänd filtyp \"%c\" för %s, jämförd som en normal fil"

#: src/compare.c:480 src/compare.c:737
msgid "Not a regular file"
msgstr "Inte en normal fil"

#: src/compare.c:487 src/compare.c:718
msgid "Mode differs"
msgstr "Rättigheterna är olika"

#: src/compare.c:494
msgid "Uid differs"
msgstr "Uid är olika"

#: src/compare.c:496
msgid "Gid differs"
msgstr "Gid är olika"

#: src/compare.c:500
msgid "Mod time differs"
msgstr "Modifieringstiderna är olika"

#: src/compare.c:504 src/compare.c:746
msgid "Size differs"
msgstr "Storlekarna är olika"

#: src/compare.c:551 src/compare.c:784
#, c-format
msgid "Error while closing %s"
msgstr "Fel vid stängning av %s"

#: src/compare.c:571
msgid "Does not exist"
msgstr "Existerar inte"

#: src/compare.c:585
#, c-format
msgid "Not linked to %s"
msgstr "Inte länkad till %s"

#: src/compare.c:605
msgid "No such file or directory"
msgstr "Filen eller katalogen finns inte"

#: src/compare.c:608
#, c-format
msgid "Cannot read link %s"
msgstr "Kan inte läsa länk %s"

#: src/compare.c:616
msgid "Symlink differs"
msgstr "Symboliska länkar är olika"

#: src/compare.c:655
msgid "Device numbers changed"
msgstr "Enhetsnummer har ändrats"

#: src/compare.c:668
msgid "Mode or device-type changed"
msgstr "Rättighet eller enhetstyp har ändrats"

#: src/compare.c:713
msgid "No longer a directory"
msgstr "Inte längre en katalog"

#: src/compare.c:755 src/names.c:225 src/update.c:55
#, c-format
msgid "Cannot open file %s"
msgstr "Kan inte öppna filen %s"

#: src/compare.c:764
#, c-format
msgid "Cannot seek to %ld in file %s"
msgstr "Kan inte söka till %ld i filen %s"

#: src/compare.c:837
msgid "Could not rewind archive file for verify"
msgstr "Kunde inte gå till början på arkivfilen för verifikation"

#: src/compare.c:864
#, c-format
msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header(s) detected"
msgstr "VERIFIKATIONSFEL: %d okända arkivhuvuden upptäckta"

#: src/delete.c:81
msgid "Could not re-position archive file"
msgstr "Kunde inte byta position i arkivfilen"

#: src/delete.c:177 src/update.c:156
msgid "This does not look like a tar archive"
msgstr "Det här ser inte ut som ett \"tar\"-arkiv"

#: src/delete.c:182 src/update.c:161
msgid "Skipping to next header"
msgstr "Hoppar till nästa filhuvud"

#: src/delete.c:260
msgid "Deleting non-header from archive"
msgstr "Tar bort icke-huvuddata från arkivet"

#: src/extract.c:107
#, c-format
msgid "%s: Cannot change mode to %0.4o"
msgstr "%s: Kan inte ändra rättigheter till %0.4o"

#: src/extract.c:149
#, c-format
msgid "%s: Could not change access and modification times"
msgstr "%s: Kunde inte ändra åtkomst- och modifieringstid"

#: src/extract.c:176
#, c-format
msgid "%s: Cannot lchown to uid %d gid %d"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare (lchown) till uid %d gid %d"

#: src/extract.c:182 src/extract.c:191
#, c-format
msgid "%s: Cannot chown to uid %d gid %d"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare (chown) till uid %d gid %d"

#: src/extract.c:245
#, c-format
msgid "%s: Cannot change owner to uid %d, gid %d"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare till uid %d, gid %d"

#: src/extract.c:338 src/extract.c:348 src/extract.c:665
#, c-format
msgid "%s: Could not write to file"
msgstr "%s: Kunde inte skriva till fil"

#: src/extract.c:351 src/extract.c:668
#, c-format
msgid "%s: Could only write %d of %d bytes"
msgstr "%s: Kunde bara skriva %d av %d byte"

#: src/extract.c:425
#, c-format
msgid "%s: Was unable to backup this file"
msgstr "%s kunde inte säkerhetskopieras"

#: src/extract.c:568
msgid "Extracting contiguous files as regular files"
msgstr "Extraherar sammanhängande filer som vanliga filer"

#: src/extract.c:580
#, c-format
msgid "%s: Could not create file"
msgstr "%s: Kunde inte skapa fil"

#: src/extract.c:644
#, c-format
msgid "%d at %d\n"
msgstr "%d vid %d\n"

#: src/extract.c:707
#, c-format
msgid "%s: Error while closing"
msgstr "%s: Fel vid stängning"

#: src/extract.c:739
#, c-format
msgid "%s: Could not create symlink to `%s'"
msgstr "%s: Kunde inte skapa symbolisk länk till \"%s\""

#: src/extract.c:753
msgid "Attempting extraction of symbolic links as hard links"
msgstr "Försöker extrahera symboliska länkar som hårda länkar"

#: src/extract.c:789
#, c-format
msgid "%s: Could not link to `%s'"
msgstr "%s: Kunde inte länka till \"%s\""

#: src/extract.c:822
#, c-format
msgid "%s: Could not make node"
msgstr "%s: Kunde inte skapa enhetsfil"

#: src/extract.c:848
#, c-format
msgid "%s: Could not make fifo"
msgstr "%s: Kunde inte skapa fifo"

#: src/extract.c:924
#, c-format
msgid "%s: Could not create directory"
msgstr "%s: Kunde inte skapa katalog"

#: src/extract.c:935
#, c-format
msgid "Added write and execute permission to directory %s"
msgstr "Lade till skriv- och exekveringsrättigheter till katalog %s"

#: src/extract.c:973
#, c-format
msgid "Cannot extract `%s' -- file is continued from another volume"
msgstr "Kan inte extrahera \"%s\" -- filen fortsätter från en tidigare volym"

#: src/extract.c:983
msgid "Visible long name error"
msgstr "Fel på ett långt namn"

#: src/extract.c:991
#, c-format
msgid "Unknown file type '%c' for %s, extracted as normal file"
msgstr "Okänd filtyp \"%c\" för %s, extraherad som en normal fil"

#: src/incremen.c:231 src/incremen.c:598 src/update.c:131
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Kan inte ta status på %s"

#: src/incremen.c:268
#, c-format
msgid "Directory %s has been renamed"
msgstr "Katalogen %s har bytt namn"

#: src/incremen.c:279
#, c-format
msgid "Directory %s is new"
msgstr "Katalogen %s är ny"

#: src/incremen.c:437 src/names.c:461
msgid "Could not get current directory"
msgstr "Kunde inte avgöra aktuell katalog"

#: src/incremen.c:442 src/names.c:466
#, c-format
msgid "Could not get current directory: %s"
msgstr "Kunde inte komma åt namnet på aktuell katalog: %s"

#: src/incremen.c:446
#, c-format
msgid "File name %s/%s too long"
msgstr "Filnamnet %s/%s är för långt"

#: src/incremen.c:586
#, c-format
msgid "Cannot chdir to %s"
msgstr "Kan inte gå till katalogen %s"

#: src/incremen.c:675
msgid "Unexpected EOF in archive"
msgstr "Oväntat filslut i arkivet"

#: src/incremen.c:704
#, c-format
msgid "%s: Deleting %s\n"
msgstr "%s: Tar bort %s\n"

#: src/incremen.c:706
#, c-format
msgid "Error while deleting %s"
msgstr "Fel inträffade vid borttagning av %s"

#: src/list.c:84
#, c-format
msgid "Omitting %s"
msgstr "Utelämnar %s"

#: src/list.c:123
#, c-format
msgid "block %10ld: ** Block of NULs **\n"
msgstr "block %10ld: ** Block av nolltecken **\n"

#: src/list.c:134
#, c-format
msgid "block %10ld: ** End of File **\n"
msgstr "block %10ld: ** Filslut **\n"

#: src/list.c:145
msgid "Hmm, this doesn't look like a tar archive"
msgstr "Hmm, det här ser inte ut som ett \"tar\"-arkiv"

#: src/list.c:150
msgid "Skipping to next file header"
msgstr "Hoppar över data till nästa filhuvud"

#: src/list.c:204
msgid "EOF in archive file"
msgstr "Filslut i arkivfilen"

#: src/list.c:216
#, c-format
msgid "Only wrote %ld of %ld bytes to file %s"
msgstr "Skrev bara %ld av %ld byte till filen %s"

#: src/list.c:617 src/list.c:839
#, c-format
msgid "block %10ld: "
msgstr "block %10ld: "

#: src/list.c:654
msgid "Visible longname error"
msgstr "Fel på ett långt namn"

#: src/list.c:780 src/list.c:784
#, c-format
msgid " link to %s\n"
msgstr " länk till %s\n"

#: src/list.c:788
#, c-format
msgid " unknown file type `%c'\n"
msgstr " okänd filtyp \"%c\"\n"

#: src/list.c:805
msgid "--Volume Header--\n"
msgstr "--Volymhuvud--\n"

#: src/list.c:809
#, c-format
msgid "--Continued at byte %ld--\n"
msgstr "--Fortsätter vid byte %ld--\n"

#: src/list.c:814
msgid "--Mangled file names--\n"
msgstr "--Kodade filnamn--\n"

#: src/list.c:844 src/list.c:849
msgid "Creating directory:"
msgstr "Skapar katalog:"

#: src/mangle.c:61
msgid "Unexpected EOF in mangled names"
msgstr "Oväntat filslut i kodade namn"

#: src/mangle.c:97
#, c-format
msgid "Cannot rename %s to %s"
msgstr "Kan inte byta namn på %s till %s"

#: src/mangle.c:99
#, c-format
msgid "Renamed %s to %s"
msgstr "Bytte namn på %s till %s"

#: src/mangle.c:116
#, c-format
msgid "Cannot symlink %s to %s"
msgstr "Kan inte symboliskt länka %s till %s"

#: src/mangle.c:119
#, c-format
msgid "Symlinked %s to %s"
msgstr "%s symboliskt länkad till %s"

#: src/mangle.c:123
#, c-format
msgid "Unknown demangling command %s"
msgstr "Okänt avkodningskommando %s"

#: src/names.c:332 src/names.c:530 src/names.c:556 src/names.c:582
#: src/names.c:735
#, c-format
msgid "Cannot change to directory %s"
msgstr "Kan inte gå till katalogen %s"

#: src/names.c:351 src/names.c:407 src/names.c:452
msgid "Missing file name after -C"
msgstr "Filnamn efter -C saknas"

#: src/names.c:620 src/names.c:639
#, c-format
msgid "%s: Not found in archive"
msgstr "%s: Fanns inte i arkivet"

#: src/rmt.c:89
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: src/rmt.c:157
msgid "rmtd: Cannot allocate buffer space\n"
msgstr "rmtd: Kan inte allokera buffert\n"

#: src/rmt.c:159
msgid "Cannot allocate buffer space"
msgstr "Kan inte allokera buffert"

#: src/rmt.c:308
msgid "rmtd: Premature eof\n"
msgstr "rmtd: För tidigt filslut\n"

#: src/rmt.c:310
msgid "Premature end of file"
msgstr "För tidigt filslut"

#: src/rmt.c:382
#, c-format
msgid "rmtd: Garbage command %c\n"
msgstr "rmtd: Okänt kommando \"%c\"\n"

#: src/rmt.c:384
msgid "Garbage command"
msgstr "Okänt kommando"

#: src/rtapelib.c:247
msgid "exec/tcp: Service not available"
msgstr "exec/tcp: Tjänsten är inte tillgänglig"

#: src/rtapelib.c:252
msgid "stdin"
msgstr "standard in"

#: src/rtapelib.c:255
msgid "stdout"
msgstr "standard ut"

#. Bad problems if we get here.
#. In a previous version, _exit was used here instead of exit.
#: src/rtapelib.c:415
msgid "Cannot execute remote shell"
msgstr "Kan inte exekvera fjärrskal"

#: src/tar.c:97
#, c-format
msgid "Options `-%s' and `-%s' both want standard input"
msgstr "Flaggorna \"-%s\" och \"-%s\" vill båda läsa från standard in"

#: src/tar.c:123
msgid "Cannot read confirmation from user"
msgstr "Kan inte läsa bekräftelse från användaren"

#: src/tar.c:290 tests/genfile.c:60
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/tar.c:294
msgid ""
"GNU `tar' saves many files together into a single tape or disk archive, and\n"
"can restore individual files from the archive.\n"
msgstr ""
"GNU \"tar\" sparar många filer tillsammans i ett band- eller fil-arkiv och\n"
"kan återskapa individuella filer från arkivet.\n"

#: src/tar.c:298
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr ""
"\n"
"Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/tar.c:299
msgid ""
"\n"
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"\n"
"Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt då är det även\n"
"obligatoriskt för den korta flaggan. Motsvarande gäller för frivilliga\n"
"argument.\n"

#: src/tar.c:304
msgid ""
"\n"
"Main operation mode:\n"
" -t, --list       list the contents of an archive\n"
" -x, --extract, --get  extract files from an archive\n"
" -c, --create      create a new archive\n"
" -d, --diff, --compare  find differences between archive and file system\n"
" -r, --append      append files to the end of an archive\n"
" -u, --update      only append files newer than copy in archive\n"
" -A, --catenate     append tar files to an archive\n"
"   --concatenate    same as -A\n"
"   --delete      delete from the archive (not on mag tapes!)\n"
msgstr ""
"\n"
"Operationsläge:\n"
" -t, --list       visa innehållet i arkivet\n"
" -x, --extract, --get  extrahera filer från arkivet\n"
" -c, --create      skapa ett nytt arkiv\n"
" -d, --diff, --compare  visa skillnader mellan filsystemet och arkivet\n"
" -r, --append      lägg till filer på slutet av arkivet\n"
" -u, --update      lägg till filer som är nyare än de i arkivet\n"
" -A, --catenate     lägg till innehållet i en arkivfil till arkivet\n"
"   --concatenate    samma som -A\n"
"   --delete      ta bort från arkivet (ej för arkiv på "
"magnetband!)\n"

#: src/tar.c:317
msgid ""
"\n"
"Operation modifiers:\n"
" -W, --verify        attempt to verify the archive after writing it\n"
"   --remove-files     remove files after adding them to the archive\n"
" -k, --keep-old-files    don't overwrite existing files when extracting\n"
" -U, --unlink-first     remove each file prior to extracting over it\n"
"   --recursive-unlink   empty hierarchies prior to extracting "
"directory\n"
" -S, --sparse        handle sparse files efficiently\n"
" -O, --to-stdout      extract files to standard output\n"
" -G, --incremental     handle old GNU-format incremental backup\n"
" -g, --listed-incremental  handle new GNU-format incremental backup\n"
"   --ignore-failed-read  do not exit with nonzero on unreadable files\n"
msgstr ""
"\n"
"Modifiera operationslägen:\n"
" -W, --verify        försök verifiera arkivet efter det skapats\n"
"   --remove-files     ta bort filer efter de sparats i arkivet\n"
" -k, --keep-old-files    skriv inte över existerande filer vid "
"extraktion\n"
" -U, --unlink-first     ta bort gamla filer innan de nya extraheras\n"
"   --recursive-unlink   ta bort kataloger före extrahering\n"
" -S, --sparse        hantera filer med hål mer effektivt\n"
" -O, --to-stdout      extrahera filer till standard ut\n"
" -G, --incremental     hantera gamla GNU-formatet för inkrementell\n"
"               säkerhetskopiering\n"
" -g, --listed-incremental  hantera nya GNU-formatet för inkrementell\n"
"               säkerhetskopiering\n"
"   --ignore-failed-read  avsluta inte med felslutstatus p.g.a. oläsbara\n"
"               filer\n"

#: src/tar.c:331
msgid ""
"\n"
"Handling of file attributes:\n"
"   --owner=NAME       force NAME as owner for added files\n"
"   --group=NAME       force NAME as group for added files\n"
"   --mode=CHANGES      force (symbolic) mode CHANGES for added "
"files\n"
"   --atime-preserve     don't change access times on dumped files\n"
" -m, --modification-time   don't extract file modified time\n"
"   --same-owner       try extracting files with the same ownership\n"
"   --numeric-owner     always use numbers for user/group names\n"
" -p, --same-permissions    extract all protection information\n"
"   --preserve-permissions  same as -p\n"
" -s, --same-order       sort names to extract to match archive\n"
"   --preserve-order     same as -s\n"
"   --preserve        same as both -p and -s\n"
msgstr ""
"\n"
"Hantering av filattribut:\n"
"   --owner=NAMN       sätt NAMN som ägare för adderade filer\n"
"   --group=NAMN       sätt NAMN som grupp för adderade filer\n"
"   --mode=RÄTTIGHET     sätt (symbolisk) RÄTTIGHET för adderade filer\n"
"   --atime-preserve     ändra inte åtkomsttider på arkiverade filer\n"
" -m, --modification-time   extrahera inte filers modifieringstid\n"
"   --same-owner       försök extrahera filer med samma ägare som i\n"
"                arkivet\n"
"   --numeric-owner     använd alltid tal för användar- och gruppnamn\n"
" -p, --same-permissions    extrahera all åtkomstinformation\n"
"   --preserve-permissions  samma som -p\n"
" -s, --same-order       sortera namn som ska extraheras så de passar\n"
"                ihop med arkivet\n"
"   --preserve-order     samma som -s\n"
"   --preserve        samma som både -p och -s\n"

#: src/tar.c:347
msgid ""
"\n"
"Device selection and switching:\n"
" -f, --file=ARCHIVE       use archive file or device ARCHIVE\n"
"   --force-local       archive file is local even if has a colon\n"
"   --rsh-command=COMMAND   use remote COMMAND instead of rsh\n"
" -[0-7][lmh]          specify drive and density\n"
" -M, --multi-volume       create/list/extract multi-volume archive\n"
" -L, --tape-length=NUM     change tape after writing NUM x 1024 bytes\n"
" -F, --info-script=FILE     run script at end of each tape (implies "
"-M)\n"
"   --new-volume-script=FILE  same as -F FILE\n"
"   --volno-file=FILE     use/update the volume number in FILE\n"
msgstr ""
"\n"
"Enhetsval och enhetsbyte:\n"
" -f, --file=ARKIV        använd arkivfil eller enhet ARKIV\n"
"   --force-local       arkivfilen är lokal även om namnet har "
"kolon\n"
"   --rsh-command=KOMMANDO   använd KOMMANDO i stället för rsh..\n"
" -[0-7][lmh]          ange enhet och densitet\n"
" -M, --multi-volume       skapa/visa/extrahera ett flervolymsarkiv\n"
" -L, --tape-length=ANTAL    byt band efter det att ANTAL x 1024\n"
"                 byte skrivits\n"
" -F, --info-script=FIL     kör kommandofil FIL vid slutet av varje "
"band\n"
"                 (flaggan -M sätts också)\n"
"   --new-volume-script=FIL  samma som -F FIL\n"
"   --volno-file=FIL      använd/uppdatera volymnummer i FIL\n"

#: src/tar.c:360
msgid ""
"\n"
"Device blocking:\n"
" -b, --blocking-factor=BLOCKS  BLOCKS x 512 bytes per record\n"
"   --record-size=SIZE     SIZE bytes per record, multiple of 512\n"
" -i, --ignore-zeros       ignore zeroed blocks in archive (means "
"EOF)\n"
" -B, --read-full-records    reblock as we read (for 4.2BSD pipes)\n"
msgstr ""
"\n"
"Blockhantering:\n"
" -b, --blocking-factor=BLOCK  BLOCK x 512 byte per post\n"
"   --record-size=ANTAL    ANTAL byte per post, multipel av 512\n"
" -i, --ignore-zeros       ignorera block med enbart nolltecken\n"
"                 (betyder filslut)\n"
" -B, --read-full-records    omblocka vid läsning (för 4.2BSD-rör)\n"

#: src/tar.c:368
msgid ""
"\n"
"Archive format selection:\n"
" -V, --label=NAME          create archive with volume name NAME\n"
"       PATTERN        at list/extract time, a globbing "
"PATTERN\n"
" -o, --old-archive, --portability  write a V7 format archive\n"
"   --posix            write a POSIX conformant archive\n"
" -z, --gzip, --ungzip        filter the archive through gzip\n"
" -Z, --compress, --uncompress    filter the archive through compress\n"
"   --use-compress-program=PROG  filter through PROG (must accept -d)\n"
msgstr ""
"\n"
"Val av arkivformat:\n"
" -V, --label=NAMN          skapa ett arkiv med volymnamnet NAMN\n"
"       REGUTTR        vid visning/extrahering är namnet ett\n"
"                   reguljärt uttryck.\n"
" -o, --old-archive, --portability  skriv ett arkiv i V7-format\n"
"   --posix            skriv ett arkiv i POSIX-format\n"
" -z, --gzip, --ungzip        filtrera arkivet genom gzip\n"
" -Z, --compress, --uncompress    filtrera arkivet genom compress\n"
"   --use-compress-program=PROG  filtrera genom PROG (måste förstå -d)\n"

#: src/tar.c:379
msgid ""
"\n"
"Local file selection:\n"
" -C, --directory=DIR     change to directory DIR\n"
" -T, --files-from=NAME    get names to extract or create from file "
"NAME\n"
"   --null          -T reads null-terminated names, disable -C\n"
"   --exclude=PATTERN    exclude files, given as a globbing PATTERN\n"
" -X, --exclude-from=FILE   exclude globbing patterns listed in FILE\n"
" -P, --absolute-names     don't strip leading `/'s from file names\n"
" -h, --dereference      dump instead the files symlinks point to\n"
"   --no-recursion      avoid descending automatically in "
"directories\n"
" -l, --one-file-system    stay in local file system when creating "
"archive\n"
" -K, --starting-file=NAME   begin at file NAME in the archive\n"
msgstr ""
"\n"
"Filval:\n"
" -C, --directory=KATALOG  byt katalog till KATALOG\n"
" -T, --files-from=NAMN   hämta namn att extrahera från filen NAMN\n"
"   --null         -T läser namn åtskilda med nolltecken, -C "
"obrukbar\n"
"   --exclude=MÖNSTER   tag inte med filer som matchar MÖNSTER\n"
" -X, --exclude-from=FIL   tag inte med filer som matchar mönster i filen "
"FIL\n"
" -P, --absolute-names    tag inte bort inledande \"/\" från namn\n"
" -h, --dereference     arkivera det som symboliska länkar pekar på\n"
"   --no-recurse      gå inte automatiskt ned i kataloger\n"
" -l, --one-file-system   byt inte filsystem när arkivet skapas\n"
" -K, --starting-file=NAMN  börja med fil NAMN i arkivet\n"

#: src/tar.c:394
msgid ""
" -N, --newerÚTE       only store files newer than DATE\n"
"   --newer-mtime      compare date and time when data changed only\n"
"   --after-dateÚTE    same as -N\n"
msgstr ""
" -N, --newerÚTUM     arkivera bara filer nyare än DATUM\n"
"   --newer-mtime     jämför datum och tid endast för dataändringar\n"
"   --after-dateÚTUM   samma som -N\n"

#: src/tar.c:400
msgid ""
"   --backup[=CONTROL]    backup before removal, choose version "
"control\n"
"   --suffix=SUFFIX     backup before removel, override usual suffix\n"
msgstr ""
"   --backup[=KONTROLL]   gör säkerhetskopior före borttagning,\n"
"                välj typ av versionshantering\n"
"   --suffix=SUFFIX     gör säkerhetskopior före borttagning,\n"
"                ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"

#: src/tar.c:404
msgid ""
"\n"
"Informative output:\n"
"   --help      print this help, then exit\n"
"   --version     print tar program version number, then exit\n"
" -v, --verbose     verbosely list files processed\n"
"   --checkpoint   print directory names while reading the archive\n"
"   --totals     print total bytes written while creating archive\n"
" -R, --block-number  show block number within archive with each message\n"
" -w, --interactive   ask for confirmation for every action\n"
"   --confirmation  same as -w\n"
msgstr ""
"\n"
"Informativ utskrift:\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
" -v, --verbose     visa namn på alla filer som behandlas\n"
"   --checkpoint   visa katalognamn när arkivet läses\n"
"   --totals     visa antal skrivna byte när arkivet skapas\n"
" -R, --block-number  visa blocknummer inom arkivet för varje meddelande\n"
" -w, --interactive   fråga efter bekräftelse för varje steg\n"
"   --confirmation  samma som -w\n"

#: src/tar.c:416
msgid ""
"\n"
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX..\n"
"The version control may be set with --backup or VERSION_CONTROL, values "
"are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"\n"
"Säkerhetskopieändelse är \"~\", om den inte sätts med --suffix eller\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"Versionshanteringen kan styras med --backup eller VERSION_CONTROL,\n"
"där värdena kan vara:\n"
"\n"
" t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" nil, existing  numrerade säkerhetskopior om det redan finns sådana,\n"
"          enkla annars\n"
" never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

#: src/tar.c:425
#, c-format
msgid ""
"\n"
"GNU tar cannot read nor produce `--posix' archives. If POSIXLY_CORRECT\n"
"is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
"Support for POSIX is only partially implemented, don't count on it yet.\n"
"ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; and FILE may be a file\n"
"or a device. *This* `tar' defaults to `-f%s -b%d'.\n"
msgstr ""
"\n"
"GNU \"tar\" kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om miljövariabeln\n"
"POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"--posix\" bort GNUs utökningar till "
"\"tar\".\n"
"Stöd för POSIX är bara delvis implementerat, så förlita er inte på det än.\n"
"ARKIV kan vara FIL, MASKIN:FIL eller ANVÄNDARE@MASKIN:FIL, och FIL kan vara\n"
"en fil eller en enhet. *Denna* \"tar\" har normalvärdena \"-f%s -b%d\".\n"

#: src/tar.c:433
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <tar-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rapportera fel till <tar-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
"Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: src/tar.c:459
msgid "You may not specify more than one `-Acdtrux' option"
msgstr "Du kan endast ange en av flaggorna \"-Acdtrux\""

#: src/tar.c:468
msgid "Conflicting compression options"
msgstr "Motstridiga komprimeringsflaggor"

#: src/tar.c:532
#, c-format
msgid "Old option `%c' requires an argument."
msgstr "Gammal flagga \"%c\" behöver ett argument"

#: src/tar.c:574
msgid "Obsolete option, now implied by --blocking-factor"
msgstr "Föråldrad flagga som nu impliceras av --blocking-factor"

#: src/tar.c:578
msgid "Obsolete option name replaced by --blocking-factor"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --blocking-factor"

#: src/tar.c:588
msgid "Obsolete option name replaced by --read-full-records"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --read-full-records"

#: src/tar.c:686
msgid "Obsolete option name replaced by --touch"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --touch"

#: src/tar.c:707
msgid "More than one threshold date"
msgstr "Mer än en datumgräns"

#: src/tar.c:711
#, c-format
msgid "Invalid date format `%s'"
msgstr "Ogiltigt datumformat \"%s\""

#: src/tar.c:720 src/tar.c:876 src/tar.c:881
msgid "Conflicting archive format options"
msgstr "Motstridiga arkivformatsflaggor"

#: src/tar.c:732
msgid "Obsolete option name replaced by --absolute-names"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --absolute-names"

#: src/tar.c:744
msgid "Obsolete option name replaced by --block-number"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --block-number"

#: src/tar.c:819
msgid "Obsolete option name replaced by --backup"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --backup"

#: src/tar.c:840
msgid "Invalid group given on option"
msgstr "Ogiltig grupp given för flagga"

#: src/tar.c:850
msgid "Invalid mode given on option"
msgstr "Ogiltiga rättigheter givna för flagga"

#: src/tar.c:852
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Minnet slut"

#: src/tar.c:866
msgid "Invalid owner given on option"
msgstr "Ogiltig användare given för flagga"

#: src/tar.c:893
#, c-format
msgid "Record size must be a multiple of %d."
msgstr "Poststorlek måste vara en multipel av %d"

#: src/tar.c:989
msgid "Options `-[0-7][lmh]' not supported by *this* tar"
msgstr "Flaggorna \"-[0-7][lmh]\" stöds inte av *detta* \"tar\"-program"

#: src/tar.c:999
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1988, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr ""
"\n"
"Copyright © 1988, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/tar.c:1003 tests/genfile.c:161
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE..\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns "
"INGEN\n"
"garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT "
"ÄNDAMÅL.\n"

#: src/tar.c:1007
msgid ""
"\n"
"Written by John Gilmore and Jay Fenlason.\n"
msgstr ""
"\n"
"Författad av John Gilmore och Jay Fenlason.\n"

#: src/tar.c:1035
msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
msgstr "GNU-finesser önskade i ett inkompatibelt arkivformat"

#: src/tar.c:1052
msgid "Multiple archive files requires `-M' option"
msgstr "Multipla arkivfiler kräver \"-M\" flaggan"

#: src/tar.c:1066
msgid "Cowardly refusing to create an empty archive"
msgstr "Vägrar fegt skapa ett tomt arkiv"

#: src/tar.c:1087
msgid "Options `-Aru' are incompatible with `-f -'"
msgstr "Flaggorna \"-Aru\" är inkompatibla med \"-f -\""

#: src/tar.c:1144
msgid "You must specify one of the `-Acdtrux' options"
msgstr "Du måste ange en av flaggorna \"-Acdtrux\""

#: src/tar.c:1191
msgid "Error exit delayed from previous errors"
msgstr "Avslut med felslutstatus fördröjd från föregående fel"

#: src/update.c:79
#, c-format
msgid "Read error at byte %ld reading %d bytes in file %s"
msgstr "Läsfel vid byte %ld vid läsning av %d byte från fil %s"

#: src/update.c:86
#, c-format
msgid "%s: File shrunk by %d bytes, (yark!)"
msgstr "%s: Filen krympte med %d byte, (huga!)"

#: tests/genfile.c:64
msgid "Generate data files for GNU tar test suite.\n"
msgstr "Generera datafiler för GNU tar testsvit.\n"

#: tests/genfile.c:65
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]...\n"
msgstr ""
"\n"
"Användning: %s [FLAGGA]...\n"

#: tests/genfile.c:68
msgid ""
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also.\n"
"\n"
" -l, --file-length=LENGTH  LENGTH of generated file\n"
" -p, --pattern=PATTERN   PATTERN is `default' or `zeros'\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -l, --file-length=LÄNGD  LÄNGD på genererad fil\n"
" -p, --pattern=MÖNSTER   MÖNSTER är \"default\" eller \"zeros\"\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"

#: tests/genfile.c:134
#, c-format
msgid "Ambiguous pattern `%s'"
msgstr "Tvetydigt mönster \"%s\""

#: tests/genfile.c:138
#, c-format
msgid "Unknown pattern `%s'"
msgstr "Okänt mönster \"%s\""

#: tests/genfile.c:157
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1995, 1996, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr ""
"\n"
"Copyright © 1995, 1996, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: tests/genfile.c:165
msgid ""
"\n"
"Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Författad av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"

msgid "Mode"
msgstr "Rättigheter"

msgid "Uid"
msgstr "Uid"

msgid "Gid"
msgstr "Gid"

msgid "Size"
msgstr "Storlek"

msgid "Missing filename after -C"
msgstr "Filnamn efter -C saknas"

msgid "EOF? What does that mean?"
msgstr "Filslut? Vad betyder det?"

msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are mandatory or optional\n"
"for short options too.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska respektive valfria argument till långa flaggor är\n"
"obligatoriska respektive valfria även för korta flaggor.\n"

msgid "File %s\n"
msgstr "Fil %s\n"

msgid "Junk files\n"
msgstr "Skräpfiler\n"

msgid "file %s\n"
msgstr "fil %s\n"

msgid "Skip %ld\n"
msgstr "Hoppar över %ld\n"

msgid "Out of first loop\n"
msgstr "Ut ur den första slingan\n"

msgid "Saved %d blocks, need %d more\n"
msgstr "Sparade %d block, behöver %d till\n"

msgid "New record\n"
msgstr "Ny post\n"

msgid "Header type %d\n"
msgstr "Huvudtyp %d\n"

msgid "File %s "
msgstr "Fil %s"

msgid "Flush it\n"
msgstr "Spolar ut den\n"

msgid "Flushing %d blocks from %s\n"
msgstr "Kastar ut %d block från %s\n"

msgid "Block: %d <= %d "
msgstr "Block: %d <= %d "

msgid "Block %d left\n"
msgstr "Block %d kvar\n"

msgid "Final %d\n"
msgstr "Sista %d\n"

msgid "Need %d kept_in %d keep %d\n"
msgstr "Behöver %d håller_i %d håller %d\n"

msgid "Flush...\n"
msgstr "Spolar ut...\n"

msgid "Copying %d\n"
msgstr "Kopierar %d\n"

msgid "Now new %d need %d keep %d keep_in %d block %d/%d\n"
msgstr "Nu nya %d behöver %d håller %d håller_i %d block %d/%d\n"

msgid "Write record\n"
msgstr "Skriver post\n"

msgid "Fore to %x\n"
msgstr "Framåt till %x\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.