Re: Ny version av tar.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-05-01 14:53:30

> Två påpekanden.  Jag har som vanligt bara läst igenom diffen.
> 
> N "\n"
> N "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "Författad av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> 
> Jag tycker fortfarande att man skriver program, inte författar.  Och
> här har ju inte ens engelskan "authored".

Se annat mail.

> N msgid "Flush it\n"
> N msgstr "Spolar ut den\n"
> N 
> N msgid "Flushing %d blocks from %s\n"
> N msgstr "Kastar ut %d block från %s\n"
> 
> Jag vet inte när det senare meddelandet används, men finns det inte en
> poäng med att använda konsekvent terminologi?

Javisst bör man vara konsekvent.  Detta är spårutskrifter som dessutom
är borttagna och inte ska vara med.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.