Signaler

christian.sunesson_at_abc.se
Date: 1997-04-28 01:44:49

Hej, läste på lite om signalerna, vet nu vad SIGTSTP är. 'Avstannad'
kanske?

Vad jag vill fråga är ur vilken vinkel vi ska se namngivningen av
signalerna?

Låt mig förklara. Ska det vara som 'man skickar en SIGHUP för att låta
processen hänga på' eller man får en SIGHUP när någon lägger på?
Båda användnings områdena finns ju faktiskt.

Kanske ska ordlistan rekomendera två olika översättningar beroende av
vilket sammanhang dom finns med i?

sighup - koppla ifrån - ifrånkopplad.

### christian.sunesson@abc.se ### hmmm...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.