Re: Sh-utils 1.15a

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-27 21:11:04

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils 1.15a 
   Date:   Thu, 27 Mar 1997 21:11:04 +0100 (MET)
   ------

>   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
> 
> (En VÄLDIGT lång utläggning över en LITEN detalj. Kunde inte låta
> bli :-)

Då får jag väl inte vara sämre än att jag tar upp tråden.

> (Det är inte så att du fick en punkt där det ska stå frågetecken och
> tvärtom? :-)

Mmmm.... :-)

> > "gillar mamma" är väl bättre svensk ordföljd.
> 
> Tja, då kanske det kan missupfattas. Då kanske folk tror att man
> undrar vem det är som gillar mamma, inte vem det är som mamma gillar
> :-).

Det är sant att det blir tvetydigt på svenska. Men gör det saken sämre?

> Jag antar att det ska vara det sist nämnda.

Orginalet avsåg säkert det, ja. Men det spelar inte så stor roll.

> Hur som än så blir
> det konsigt, eftersom det är svenska argument till engelskt
> kommando. Om man skriver "who gillar mamma" eller "who mamma gillar"
> kanske inte blir så stor skillnad. 

Fixas lätt av den händige: "ln who vem". (Ta "mv" om du är mer
dogmatisk.)

Detta är bara delvis på skoj. Meddelandena vi översätter har så gott
som genomgående "%s" där kommandonamnet skall skrivas ut. Det är
säkert inte en slump, utan det är faktiskt tänkt att man skall kunna
installera under valfritt namn.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.