Re: Felmedelande vid verifikation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-31 11:09:02

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Felmedelande vid verifikation
   Date:   Mon, 31 Mar 1997 11:09:02 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Håller på gå igenom e-post som samlats på hög. Jag ser att ingen svarat
på detta.

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
>   Subject: Felmedelande vid verifikation
>   Date:   Wed, 5 Mar 1997 14:23:08 +0100 (MET)
>   ------
> 
> Jag får hela tiden ett felmeddelande när jag försöker verifiera min po-fil:
> 
> msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null
> /home/peter/devel/gnu-sv/textutils-1.19.po
> varning: inga huvudrader funna
> 1 allvarliga fel hittades
> 
> Compilation exited abnormally with code 1 at Wed Mar 5 12:40:30
> 
> Jag kan inte hitta var felet ligger. Någon som känner igen det?

Det betyder att filen saknar den inledande beskrivningen av filen som
ser ut ungefär så här:

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gettext 0.10.26\n"
"POT-Creation-Date: 1997-03-10 06:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996-12-15 17:56:58+0100 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Kollen är på om det finns ett meddelande med tomt ("") msgid.
Fälten som är obligatoriska är:
Project-Id-Version: PO-Revision-Date: Last-Translator: Language-Team:
MIME-Version: Content-Type: Content-Transfer-Encoding: 
(d.v.s alla utom POT-Creation-Date: :-)

MVH,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.