Re: Sh-utils 1.15a

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-27 16:54:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Re: Sh-utils 1.15a 
   Date:   Thu, 27 Mar 1997 16:54:19 +0100
   ------

Hej.

Bättre sent än aldrig!

> > #: src/chroot.c:43
> > msgid ""
> > "Run COMMAND with root directory set to NEWROOT.\n"
> > "\n"
> > "   --help    display this help and exit\n"
> > "   --version  output version information and exit\n"
> > "\n"
> > "If no command is given, run ``${SHELL} -i'' (default: /bin/sh).\n"
> > msgstr ""
> > "Kör KOMMANDO med root-katalog satt till NYROOT\n"
> > "\n"
> > " --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
> > " --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
> > "\n"
> > "Om inget kommando angetts kör \"${SHELL} -i\" (standard: /bin/sh).\n"
> 
> Den här översättningen väcker en fundering hos mig. När det gäller
> roten i filträdet så associerar åtminstone jag till det svenska "rot"
> lika mycket som "root". Så jag skulle kunna tänka mig en översättning
> enligt:
> 
> 	"Kör KOMMANDO med rotkatalog satt till NYROT\n"
> 
> Håller ni med?

Jag håller med! Dessutom tycker jag det blir bättre på svenska, då vi får en skillnad mellan rot och root :-)

> > "Om FIL inte är angiven, använd %s. %s som FIL är vanligt.\n"
> > "Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: \"är jag\" eller \"mamma gillar\" är vanligt.\n"
> 
> Skall det verkligen vara kommatecken mellan "angivna" och "antas". Det
> känns fel tycker jag?

(Det är inte så att du fick en punkt där det ska stå frågetecken och tvärtom? :-) Jo, du har nog rätt. Tror till och med att jag ska skriva:
"Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: till exempel \"är jag\" eller \"mamma gillar\"" 
Blir inte det lite bättre? 

> "gillar mamma" är väl bättre svensk ordföljd.

Tja, då kanske det kan missupfattas. Då kanske folk tror att man undrar vem det är som gillar mamma, inte vem det är som mamma gillar :-). Jag antar att det ska vara det sist nämnda. Hur som än så blir det konsigt, eftersom det är svenska argument till engelskt kommando. Om man skriver "who gillar mamma" eller "who mamma gillar" kanske inte blir så stor skillnad. (En VÄLDIGT lång utläggning över en LITEN detalj. Kunde inte låta bli :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.