Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-27 21:17:45

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer 
   Date:   Thu, 27 Mar 1997 21:17:45 +0100 (MET)
   ------

>   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
> 
> > > " -d  same as -t u2, select unsigned decimal shorts\n" 
> > > " -d  samma som -t u2, välj osignerade korta decimaler\n"
> 
> > "osignerade korta decimaler" skulle jag inte förstått. "\"short\" 
> > decimalt utan tecken" kanske; "short" är ju en term från språket C 
> > här.
> 
> Jag tycker att man ska översätta "short". Det är ju an almän term
> när man pratar datorer och talrepresentation. Har inte textutils
> framför mig just nu, men jag tolkar som om de mena att decimaltal
> som representeras utan tecken väljs att visas med få antal bitars
> noggranhet.

Om jag förstår vad du skriver så är det inte riktigt så. Det betyder
att "od" betraktar filen som en följd av "unsigned short" i C's
mening, och skriver ut den på det sättet. Den tar alltså 2 byte och
skriver ut ett värde mellan 0 och 65535, sedan nästa 2 byte, o.s.v.
(Förtsatt att "short" är just 2 byte på maskinen, vilket det varit på
alla maskiner jag använt.)

Men för den skull kan man ju både översätta och inte översätta. Min
egentliga invändning var att jag inte skulle förstått översättningen
om jag inte redan vetat.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.