Re: Sh-utils 1.15a

From: David (cl2david_at_cling.gu.se)
Date: 1997-04-03 19:53:35

GU> Den här översättningen väcker en fundering hos mig. När det
GU> gäller roten i filträdet så associerar åtminstone jag till det
GU> svenska "rot" lika mycket som "root". Så jag skulle kunna tänka
GU> mig en översättning enligt:

GU> 	"Kör KOMMANDO med rotkatalog satt till NYROT\n"

GU> Håller ni med?

GU> Det är skillnad på ANVÄNDAREN "root". Där är det ett namn, som
GU> inte skall översättas. I det fallet har det ju inte speciellt
GU> mycket med rötter att göra heller. (Som kuriosa: Någon som vet
GU> varför användarnamnet är som det är?)

Vad jag kan minnas är det den användare som när hen loggar in hamnar i
roten. Det är alltså precis samma rot det handlar om.

F.ö. kan jag hälsa från Patrick D'Cruze som nu har ställt om vår lista
så att den inte lägger in en massa gegga i början på breven. En följd
av detta är att breven i fortsättningen behåller sin riktiga avsändare
istället för att ha "Swedish GNU".

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.