util-linux-2.11k

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-20 01:21:14

Nu har jag också tittat igenom util-linux. Peter har ju hittat en hel
del, men de nedanstående kommentarerna har jag inte sett att varit
uppe tidigare.

Christian Rose writes:
> #: disk-utils/blockdev.c:54
> msgid "get read-only"
> msgstr "få skrivskyddad"

"Få" känns lite diffust för mig. Hellre avläs/läs av/hämta/något
sådant.

Gäller alla blockdevs get-kommandon.

> #: disk-utils/fdformat.c:75
> msgid "Read: "
> msgstr "Läst: "

Det är nog imperfekt. Det kan se ut så här:

  uebn### fdformat /dev/fd0H1440 
  Double-sided, 80 tracks, 18 sec/track. Total capacity 1440 kB.
  Formatting ... done
  Verifying ... Read: : In/ut-fel
  Problem reading cylinder 0, expected 18432, read -1

> #: disk-utils/fsck.minix.c:772 disk-utils/fsck.minix.c:806
> msgid "Correct"
> msgstr "Åtgärda"

En närmare översättning vore "korrigera" eller "rätta".

> #: disk-utils/mkfs.bfs.c:176
> #, c-format
> msgid "cannot open %s"
> msgstr "Kan inte öppna %s"
> 
> #: disk-utils/mkfs.bfs.c:187
> #, c-format
> msgid "cannot get size of %s"
> msgstr "Kan inte få storleken på %s"

Här har du bytt till versal begynnelsebokstav? Och ett "få" till.

> #: disk-utils/mkfs.bfs.c:233
> #, c-format
> msgid "Inodes: %d (in 1 block)\n"
> msgstr "Inoder: %d ( i 1 block)\n"

Det där mellanrummet efter vänsterparentesen, skall det vara där?

> #: disk-utils/mkfs.c:76
> msgid "Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size]\n"
> msgstr "Användning: mkfs: [-V] [-t fstyp] [fs-alternativ] enhet [storlek]\n"

Det skall inte vara kolon efter "mkfs".

> #: disk-utils/setfdprm.c:100
> #, c-format
> msgid "usage: %s [ -p ] dev name\n"
> msgstr "användning: %s [ -p ] enhet namn\n"
> 
> #: disk-utils/setfdprm.c:101
> #, c-format
> msgid ""
> "    %s [ -p ] dev size sect heads tracks stretch gap rate spec1 fmt_gap\n"
> msgstr ""
> "    %s [ -p ] enhet storlek sektorer huvuden spår utsträckning\n"
> "    mellanrum hastighet spec1 formatavstånd\n"
> 
> #: disk-utils/setfdprm.c:104
> #, c-format
> msgid "    %s [ -c | -y | -n | -d ] dev\n"
> msgstr "    %s [ -c | -y | -n | -d ] enhet\n"
> 
> #: disk-utils/setfdprm.c:106
> #, c-format
> msgid "    %s [ -c | -y | -n ] dev\n"
> msgstr "    %s [ -c | -y | -n ] enhet\n"

De här meddelandena hör ihop. De senare skall linjera upp med %s i
det första. Och det blir nog konstigt när du skriver ett på två
rader. Det ser ut så här:

  uebn> setfdprm
  usage: setfdprm [ -p ] dev name
	  setfdprm [ -p ] dev size sect heads tracks stretch gap rate spec1 fmt_gap
	  setfdprm [ -c | -y | -n ] dev

> #: fdisk/cfdisk.c:1579
> msgid "Cannot get disk size"
> msgstr "Kan inte få diskstorlek"

Ett "få" till som jag inte riktigt gillar.

> #: fdisk/cfdisk.c:1915
> msgid "  None  "
> msgstr "  Ingen  "
> 
> # Primär/Logisk antar jag
> #: fdisk/cfdisk.c:1917
> msgid "  Pri/Log"
> msgstr "  Pri/Log"
> 
> #: fdisk/cfdisk.c:1919
> msgid "  Primary"
> msgstr "  Primär"
> 
> #: fdisk/cfdisk.c:1921
> msgid "  Logical"
> msgstr "  Logisk"

Du har ändrat storleken på de här strängarna. Fungerar det?
Speciellt den första, som blivit längre?

> #: fdisk/cfdisk.c:2090
> msgid "     ---Starting---   ----Ending----  Start Number of\n"
> msgstr "     ----Startar----   ----Slutar----  Startnummer\n"
> 
> #: fdisk/cfdisk.c:2091
> msgid " # Flags Head Sect Cyl  ID Head Sect Cyl  Sector Sectors\n"
> msgstr " # Flggr Hvd Sekt Cyl  ID Hvd Sekt Cyl  Sektor Sektorer\n"
> 
> #: fdisk/cfdisk.c:2092
> msgid "-- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---------\n"
> msgstr "-- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---------\n"

Du har missförstått denna en aning. så här kan det se ut:

	   ---Starting---   ----Ending----  Start Number of
   # Flags Head Sect Cyl  ID Head Sect Cyl  Sector Sectors
  -- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---------
   1 0x00  1  1  0 0x82  66  62  63    62  265794
   2 0x00  0  1  64 0x83  66  62 1019  265856  3971224
   3 0x00  0  0  0 0x00  0  0  0    0     0
   4 0x00  0  0  0 0x00  0  0  0    0     0

1. "Start Number of" hör alltså inte ihop. Istället står det
  "Startsektor" och "Antal sektorer".
2. De har varit noga med att "---Starting---" skall precis täcka de
  kolumner de avser. Det är nog olyckligt att du förlänger den ett
  streck då. Däremot är det inte hela världen om det inte är lika
  många streck på båda sidor om ordet.
3. Det passar nog bättre med "Start" än "Startar". "Starthuvud",
  "Startsektor" och "startcylinder alltså. Motsvarande för "Slut"
  naturligtvis.

> #: fdisk/cfdisk.c:2189
> msgid "       `no'"
> msgstr "       eller \"nej\""

Indenterat ett steg för mycket.

> #: fdisk/cfdisk.c:2229
> msgid "Done with changing geometry"
> msgstr "Färdig"

Varför så mycket kortare?

> #: fdisk/cfdisk.c:2433
> #, c-format
> msgid "Unk(%02X)"
> msgstr "Okänd(%02X)"

Om det skall stå i en av kolumnerna i cfdisks tabeller, har du då
kollat om det får plats med din längre version?

> # Jag antar att detta är Antalet Cylindrar
> #: fdisk/cfdisk.c:2436 fdisk/cfdisk.c:2439
> msgid ", NC"
> msgstr ", AC"
> 
> #: fdisk/cfdisk.c:2444 fdisk/cfdisk.c:2447
> msgid "NC"
> msgstr "AC"

Det betyder nog inte antal cylindrar. Det står i flaggfältet, efter
en eventuell bootflagga:

      if (p_info[i].first_sector == 0 || IS_LOGICAL(p_info[i].num)) {
        if (p_info[i].offset != sectors)
          addstr(_(", NC"));
      } else {
        if (p_info[i].offset != 0)
          addstr(_(", NC"));
      }

Men jag kan inte säga att jag förstår vad det betyder.

> #: fdisk/fdisk.c:337 fdisk/fdisk.c:381
> msgid "  x  extra functionality (experts only)"
> msgstr "  x  extra funktionalitet (endast avancerade användare)"

Du har översatt med "endast experter" annars. Inte så allvarligt att
det är olika kanske, men inte någon större mening heller.

> #: fdisk/fdisk.c:389
> msgid "  a  change number of alternate cylinders"
> msgstr "  a  ändra antalet alternerande cylindrar"

"Alternativa" tror jag. Jag förmodar att det är cylindrar att ta
block ifrån när man behöver byta ut trasiga block. Men jag vet inte
säkert.

> #: fdisk/fdisk.c:1577
> msgid "Nr AF Hd Sec Cyl Hd Sec Cyl  Start   Size ID\n"
> msgstr "Nr AF Hd Sek Cyl Hd Sek Cyl  Början  Storl ID\n"

"ID" hamnade ett tecken för långt bort.

> #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:334
> #, c-format
> msgid "cylinderskew: %d\n"
> msgstr "vylinderskevhet: %d\n"

"Vylinder"? :-)

> #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:349
> msgid "#    start    end   size   fstype  [fsize bsize  cpg]\n"
> msgstr "#    början   slut   storlek fstyp  [fstorl bstorl cpg]\n"

Jag har ingen BSD-etikettsdisk, så jag kan inte kolla, men jag
misstänker att det vore en fördelom bstorl börjar i samma kolumn som
bsize.

> #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:521
> #, c-format
> msgid "Bootstrap: %sboot -> boot%s (%s): "
> msgstr "Bootsrap: %sboot -> boot%s (%s): "
        ^t

> #: fdisk/fdisksgilabel.c:219
> #, c-format
> msgid ""
> "----- partitions -----\n"
> "Pt# %*s Info   Start    End  Sectors Id System\n"
> msgstr ""
> "----- partitioner -----\n"
> "Ptnr %*s Info   Början   Slut Sektorer Id System\n"

Ditt Ptnr förskuter det följande %*s ett steg. Men du kanske kan
utelämna "nr" helt istället?

> #: fdisk/fdisksgilabel.c:322
> msgid ""
> "\n"
> "\tBe aware, that the bootfile is not checked for existence.\n"
> "\tSGI's default is \"/unix\" and for backup \"/unix.save\".\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "\tObservera att det inte kontrolleras om startfilen finns.\n"
> "\tSGI:s standardalternativ är \"unix\" och \"unix.save\"\n"
> "\tför säkerhetskopior.\n"

/unix och /unix.save. (Du har ju just sagt att det måste vara
absoluta sökvägar! :-)

> "det för att hämta självständiga verktyg som sash ocg fx från\n"

"ocg"!

> #: fdisk/fdisksunlabel.c:326
> msgid "Alternate cylinders"
> msgstr "Alternera cylindrar"

"Alternativa" väl?

> #: fdisk/fdisksunlabel.c:358
> msgid "3,5\" floppy"
> msgstr "3,5\"-diskett"

Hellre "3,5-tumdiskett" tycker jag. (88mm-diskett vore väl lite
vågat. :-)

> #: fdisk/fdisksunlabel.c:700
> msgid "Number of alternate cylinders"
> msgstr "Antal alternerande cylindrar"

Alternativa.

> #: fdisk/i386_sys_types.c:49
> msgid "GNU HURD or SysV"
> msgstr "GNU HURD eller SysV"

Du får inte förlänga de här så mycket. Här blir det inte bra t.ex.:


               Disk Drive: /dev/hda
               Size: 524869632 bytes
       Heads: 16  Sectors per Track: 63  Cylinders: 1017

  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 ------------------------------------------------------------------------------
  hda1          Primary  FAT16      [NO NAME  ]   105,29
  hda2    Boot    Primary  GNU HURD or SysV          419,59

> #: fdisk/sfdisk.c:1229
> msgid ""
> "Warning: usually one can boot from primary partitions only\n"
> "LILO disregards the `bootable' flag.\n"
> msgstr ""
> "Varning: normalt kan man endast starta från primära partitioner\n"
> "LILO ignorerar flaggan startbarhetsflaggan.\n"

Många flaggor där på slutet.

> #: fdisk/sfdisk.c:1289
> #, c-format
> msgid ""
> "Warning: shifted start of the extd partition from %ld to %ld\n"
> "(For listing purposes only. Do not change its contents.)\n"
> msgstr ""
> "Varning: ändrade början på extd-partitionen från %ld till %ld\n"
> "(Endast för lyssningsändamål. Ändra inte dess innehåll).\n"

Listning, inte lyssning.

> #: fdisk/sfdisk.c:2215
> msgid "  -i [or --increment]: number cylinders etc. from 1 instead of from 0"
> msgstr ""
> "  -i [eller --increment]: antal cylindrar osv från 1 istället för från 0"

"Number" torde betyda "numrera" här.

> #: hwclock/hwclock.c:427
> #, c-format
> msgid "Time read from Hardware Clock: %4d/%.2d/%.2d %02d:%02d:%02d\n"
> msgstr "Tid som lästs från hårdvaruklockan: %4d/%.2d/%.2d %02d.%02d.%02d\n"

Bindestreck istället för snedstreck i datumet? (Det verkar faktiskt
som om månad och dag kommer i rätt ordning här:

  Time read from Hardware Clock: 2001/10/19 21:39:12

> #: hwclock/hwclock.c:589
> msgid ""
> "The value of the --date option is not a valid date.\n"
> "In particular, it contains quotation marks.\n"
> msgstr ""
> "Värdet i --date-flaggan är ogiltigt.\n"
> "I synnerhet som det innehåller frågetecken.\n"

Inte frågetecken, men väl citationstecken.

> #: login-utils/agetty.c:547
> msgid "too many alternate speeds"
> msgstr "för många alternerande hastigheter"

"Alternativa" även här.

> #: login-utils/ttymsg.c:85
> msgid "excessively long line arg"
> msgstr "onödigt långt radargument"

"Line" här är nog "linje", typ ttyS0.

> #: misc-utils/setterm.c:781
> msgid " [ -tabs [ tab1 tab2 tab3 ... ] ]   (tabn = 1-160)\n"
> msgstr " [ -tabs [ flik1 flik2 flik3 ... ] ]   (fliknummer = 1-160)\n"
> 
> #: misc-utils/setterm.c:782
> msgid " [ -clrtabs [ tab1 tab2 tab3 ... ] ]  (tabn = 1-160)\n"
> msgstr " [ -clrtabs [ flik1 flik2 flik3 ... ] ]  (fliknummer = 1-160)\n"

Nu har du översatt för många grafiska tillämpningar! Här handlar det
om tabulatorer!

> #: misc-utils/setterm.c:1162
> #, c-format
> msgid "couldn't read %s, and cannot ioctl dump\n"
> msgstr "kunde inte skriva %s, och kan inte dumpa ioctl\n"

kunde inte LÄSA

> #: mount/fstab.c:435
> #, c-format
> msgid ""
> "Cannot create link %s\n"
> "Perhaps there is a stale lock file?\n"
> msgstr ""
> "Kan inte skapa länken %s\n"
> "Det finns kanske en överbliven låsfil?\n"

Kanske "kvarglömd" är tydligare än "överbliven"?

> #: mount/lomount.c:442
> msgid "No loop support was available at compile time. Please recompile.\n"
> msgstr ""
> "Inget stöd för loop fanns tillfängligt vid kompileringen. Du bör kompilera "
> "om.\n"

tillGängligt

> "For many more details, say man 8 mount .\n"
> "Se man 8 mount för många fler detaljer.\n"

"Säg man 8 mount för ..." står det om man skall vara noga.

> #: sys-utils/cytune.c:425
> #, c-format
> msgid "fifo: %lu thresh, %lu tmout, "
> msgstr "fifo: %lu trådar, %lu time-out, "

Det torde vara tröskel, inte trådar.

> #: sys-utils/cytune.c:431
> #, c-format
> msgid "  %f int/sec; %f rec, %f send (char/sec)\n"
> msgstr "  %f heltal/s; %f mott., %f skickat (tecken/s)\n"
>
> #: sys-utils/cytune.c:436
> #, c-format
> msgid ""
> "%s: %lu ints, %lu chars; fifo: %lu thresh, %lu tmout, %lu max, %lu now\n"
> msgstr ""
> "%s: %lu heltal, %lu tecken; fifo: %lu tröskel, %lu time-out, %lu max, %lu nu\n"
>
> #: sys-utils/cytune.c:441
> #, c-format
> msgid "  %f int/sec; %f rec (char/sec)\n"
> msgstr "  %f heltal/sek; %f mott. (tecken/s)\n"

Avbrott, inte heltal, i de här fallen.

> # pr (_("...Skipping "));
> #  pr (nskip > 0 ? _("to file ") : _("back to file "));
> #
> # Detta är trasigt - This is broken
> # -
> # Dela aldrig upp en mening såhär, använd två meddelanden istället
> # -
> # Never split a sentence like this, use two full messages instead
> #
> #: text-utils/more.c:1683
> msgid "...Skipping "
> msgstr "...Hoppar över "
> 
> #: text-utils/more.c:1684
> msgid "to file "
> msgstr "till fil "
> 
> #: text-utils/more.c:1684
> msgid "back to file "
> msgstr "tillbaka till fil "

Ja, det är trasigt, men du kan få till det bättre för just svenska med
meddelandena

"...Hoppar "
"över till fil "
"tillbaka till fil "

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.